Kvartalets leverandør blir til årets leverandør

Leverandørene som gjør en ekstra innsats og har en positiv utvikling når det gjelder volum og kvalitet på glass- og metallemballasjen skal få skinne litt ekstra i tiden fremover. Det er mange der ute som jobber frem gode løsninger som bidrar med nyttig kunnskap og utvikling. Målet er at vi skal bli motivert og lære av hverandre.

Kvartalets leverandør er avsluttet, men Sirkel vil fortsette å gi oppmerksomhet til de beste leverandørene. I årene fremover skal vi kåre årets leverandør, fire leverandører vil bli nominert til prisen og den endelige vinneren vil kåres primo 2024.

Nominerte til Årets leverandør 2023:

 1. kvartal: Bærum kommune
 2. kvartal: Reno-Vest IKS
 3. kvartal: SIMAS IKS
 4. kvartal: Innherred Renovasjon IKS

 

Kvartalets leverandør

Sirkel vil kåre kvartalets leverandør fire ganger per år.

Kriterier for utmerkelsen er som følger:

 • positiv utvikling volum
 • positiv utvikling kvalitet

 

Andre kriterier som kan styrke kandidaturet (skjønnsmessig vurdering):

 • tiltak ved innsamling
 • tiltak ved omlastning
 • tiltak ved transport
 • tiltak avvikshåndtering
 • informasjon -og kommunikasjonstiltak ovenfor innbyggerne.

 

Kvartalets leverandør 3. kvartal 2020- Fredrikstad kommune

Kvartalets leverandør 4. kvartal 2020- ØRAS

Kvartalets leverandør 1. kvartal 2021- VØR

Kvartalets leverandør 2. kvartal 2021- MOVAR

Kvartalets leverandør 3. kvartal 2021- Follo Ren

Kvartalets leverandør 4. kvartal 2021- Oslo REG

Kvartalets leverandør 1. kvartal 2022- IRMAT AS

Kvartalets leverandør 3. kvartal 2022 IATA IKS

Kvartalets leverandør 4. kvartal 2022 RIR IKS