Kvartalets leverandør

Leverandørene som gjør en ekstra innsats og har en positiv utvikling når det gjelder volum og kvalitet på glass- og metallemballasjen skal få skinne litt ekstra i tiden fremover. Det er mange der ute som jobber frem gode løsninger som bidrar med nyttig kunnskap og utvikling. Målet er at vi skal bli motivert og lære av hverandre.

Kvartalets leverandør

Sirkel vil kåre kvartalets leverandør fire ganger per år.

Kriterier for utmerkelsen er som følger:

  • positiv utvikling volum
  • positiv utvikling kvalitet

 

Andre kriterier som kan styrke kandidaturet (skjønnsmessig vurdering):

  • tiltak ved innsamling
  • tiltak ved omlastning
  • tiltak ved transport
  • tiltak avvikshåndtering
  • informasjon -og kommunikasjonstiltak ovenfor innbyggerne.

Kvartalets leverandør 3. kvartal 2020- Fredrikstad kommune

Kvartalets leverandør 4. kvartal 2020- ØRAS

Kvartalets leverandør 1. kvartal 2021- VØR

Kvartalets leverandør 2. kvartal- MOVAR

Kvartalets leverandør 3. kvartal- Follo Ren

Kvartalets leverandør 4. kvartal 2021- Oslo REG

Kvartalets leverandør 1. kvartal 2022- IRMAT AS