Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Fredrikstad kommune utmerker seg på kvalitet

Leverandørene som gjør en ekstra innsats og har en positiv utvikling når det gjelder volum og kvalitet på glass- og metallemballasjen skal få skinne litt ekstra i tiden fremover. Det er mange der ute som jobber frem gode løsninger som bidrar med nyttig kunnskap og utvikling. Målet er at vi skal bli motivert og lære av hverandre.

Fredrikstad kommune er en av disse leverandørene og kåres til kvartalets leverandør for 3. kvartal 2020!

Fredrikstad kommune innførte henteordning for glass- og metallemballasje i løpet av 2019. Økningen i innsamlet mengde har vært på hele 56 % hvis vi sammenlikner 1.-3. kvartal 2019 med samme periode i 2020.

-Henteordning har blitt meget godt tatt imot hos våre innbyggere og dunken blir flittig brukt. Vi satset på god informasjon til innbyggerne da vi rullet ut henteordningen. Fraksjonen kalte vi «glass- og metallemballasje fra mat og drikke». Vi mener at det gjør det enklere for innbyggerne å forstå hva som skal i dunken, sier avdelingsleder Andre Svendsen i Fredrikstad kommune.

Sjekker alle dunkene- 1% avvik hittil i 2020

Fredrikstad kommune besluttet å bruke egne folk til å sette ut dunkene. Lokalkunnskap og god kjennskap til rutene ble vektet tungt i prosessen. De ansatte er avgjørende også i driftsfasen.

– De ansatte ble involvert på et tidlig tidspunkt noe som har gitt eierskap til ordningen. Vi har faste sjåfører som samler inn glass- og metallemballasje, og vi opplever at de er motivert og setter sin stolthet i å gjøre dette på en god måte, fortsetter Svendsen.

Det ble satt ut 140 liters dunker med vanlig lokk, noe som kan skape utfordringer når det gjelder kvalitet. Mange erfarer at mye annet enn glass- og metallemballasje ender i dunkene. Fredrikstad kommune har tatt dette på alvor og har innført et avvikssystem for å håndtere dette.

-Vi mener at kvaliteten sikres ute på rutene og våre sjåfører tar en titt i alle dunkene. Finner de feilsortering tas det ut av dunken og legges ved siden av, fortsetter Svendsen. Første gang vi oppdager en feilsortering legger vi igjen et informasjonsskriv til abonnenten. Hvis avvikene gjentar seg legger vi igjen et avvik som også blir registrert i vårt avvikssystem. Ved gjentatte avvik går vi til det drastiske steget å ta inn dunken.

Det er liten tvil om at avvikssystemet fungerer. Fredrikstad kommune har hittil i 2020 hatt 1 % avvik på sine leveringer til Sirkels anlegg på øra.

-Dette er rett og slett et fantastisk resultat, sier direktør for innsamling og gjenvinning Jacob Smith. Det er ikke mange leverandører, uansett innsamlingsordning, som kan måle seg med Fredrikstad når det gjelder kvalitet. Man kan kanskje hevde at Fredrikstad har noen fortrinn siden de er lokalisert i nærheten av Sirkels anlegg, men god kommunikasjon med innbyggerne og jobben som de ansatte i Fredrikstad gjør ute på rutene og på kundesenteret, er etter vårt syn det som gjør at Fredrikstad presterer på dette nivået. Her har man de samme mulighetene uansett hvor i landet man driver, fortsetter Smith.

André Svendsen, virksomhetsleder i Fredrikstad kommune, forteller at folk er spesielt flinke til å kildesortere drikkevareemballasje i glass.

Forankring i ledelsen- sirkulær økonomi i praksis

Innsamlingen i Fredrikstad drives i egenregi, og arbeidet med kvalitet er forankret i ledelsen.

-Vi har valgt å gi våre ansatte tid og mulighet til å sørge for god kvalitet på varene. Vi står ikke med stoppeklokke på våre ansatte, men ønsker heller å sørge for at de har eierskap og motivasjon til å gjøre jobben. Dette er forankret helt til topps i organisasjonen, sier Svendsen.

-Vi snakker mye om sirkulærøkonomi om dagen, men det er viktig at sirkulærøkonomien også viser seg i handling. Hvis vi faktisk mener at det vi samler inn er verdifulle ressurser som i neste ledd skal foredles til råvarer og nye produkter må det være premissgiver for hele verdikjeden. Det er dette som er sirkulærøkonomi i praksis, avslutter Smith.

Kvartalets leverandør

Sirkel vil kåre kvartalets leverandør fire ganger per år.

Begrunnelse for utmerkelsen i 3. kvartal 2020:

Fredrikstad kommune gikk over til henteordning av glass- og metallemballasje i løpet av 2019, overgangen til henteordning har ført til en økning av innsamlet mengde på 56 %. Ved innføring av ordningen fokuserte de på tydelig informasjon og opplæring av Fredrikstads innbyggere.

I tillegg til økning i volum oppnår Fredrikstad kommune meget god kvalitet på den innsamlede varen, men en gjennomsnittlig avviksprosent på 1% hittil i 2020. De viser en forbilledlig innsats og oppfølging i alle deler av organisasjonen, fra sjåførene som kvalitetssikrer alle dunkene, til servicetorget som følger opp de registrerte avvikene. Kvalitetsarbeidet fremstår som tydelig forankret i ledelsen, dette gir de ansatte tid og mulighet til å følge opp kvaliteten på glass- og metallemballasjen på en meget god måte.

Gratulerer og takk for strålende innsats!

Kriterier for utmerkelsen er som følger:

  • positiv utvikling volum
  • positiv utvikling kvalitet

Andre kriterier som kan styrke kandidaturet (skjønnsmessig vurdering):

  • tiltak ved innsamling
  • tiltak ved omlastning
  • tiltak ved transport
  • tiltak avvikshåndtering
  • informasjon -og kommunikasjonstiltak ovenfor innbyggerne.
Gjengen i Fredrikstad kommune som samler inn glass- og metallemballasjen, gjør en strålende innsats.