Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Strålende kvalitetsarbeid fra Norges største leverandør

Strålende kvalitetsarbeid fra Norges største leverandør

Samarbeidet med Oslo kommune går langt tilbake i tid. Allerede i 1988 startet Oslo kommune innsamling av glassemballasje i samarbeid med Moss Glassverk. I dag står Renovasjons- og gjenvinningsetaten i Oslo (REG) for ca. 10 % av glass- og metallemballasjen som samles inn i Norge hvert år. Sirkel takker Oslo REG for innsatsen og gratulerer med utmerkelsen kvartalets leverandør 4. kvartal 2021, med følgende begrunnelse:

«Oslo REG har historisk sett hatt en forbilledlig kvalitet på glass- og metallemballasjen som leveres til Sirkel. Ca. 10 % av all innsamlet glass- og metallemballasje som samles inn i Norge kommer fra Oslo kommune. Etter noen kvalitetsutfordringer i starten av 2020, har Oslo REG gjort effektive grep for å bedre kvaliteten og komme tilbake til den gode kvaliteten på sine leveranser. I 4. kvartal 2021 hadde virksomheten en avviksprosent på 1,28 %»

– Oslo kommune har alltid vært vår største leverandør av glass- og metallemballasje. Historisk sett har kommunen også hatt veldig god kvalitet på leveransene. Da vi skulle starte leveranser på det nye anlegget vårt på Øra, valgte vi å starte med leveranser fra Oslo REG, fordi vi visste at leveransene holdt et høyt nivå, sier Morten Sundell, adm.dir. i Sirkel Glass AS

Utdeling av diplom, kvartalets leverandør 4. kvartal 2021. Fra venstre Henrik Bjørnskau Andresen, kontraktansvarlig, Oslo REG og kontrollingeniør Roar Nordquist, Oslo REG.

Kvalitetsutfordringer

I starten av 2020 endret leveransene fra Oslo REG seg noe. Kvaliteten på varene ble mer varierte, og det ble registrert en del avvik. Avvikene førte til en del dialog mellom Sirkel og Oslo REG for å forsøke å løse opp i problemene.

– Vi erfarte at Oslo REG tok fatt på problemene og har jobbet seg ut av det på en forbilledlig måte. Vi opplevde at det var et oppriktig ønske om å komme tilbake til den gode kvaliteten som Oslo har levert tidligere, sier Eva Merete Brække, logistikk- og kvalitetskoordinator i Sirkel Glass.

Oslo kommune har gjort en rekke tiltak for å bedre kvaliteten på glassemballasjen.

– Det viktigste enkelttiltaket vi har gjort er å gå bort fra å laste om glass- og metallemballasjen. Vi så at omlastingen var en kilde til mye av forurensningen på varene. Ved å gå tilbake til direkte transport til Sirkel, har vi fjernet en stor kilde til kvalitetsavvikene, sier Henrik Bjørnskau Andresen, kontraktansvarlig i Oslo REG.

– I dag kjører vi modulvogntog med tre containere om gangen ned til Sirkel. Dialog og samarbeid med innsamleren Ove Lure AS er helt avgjørende. Både for å jobbe effektivt, men også for at samarbeidspartneren skal være proaktiv, sier kontrollingeniør Roar Nordquist som har jobbet i Oslo REG i snart 40 år.

– Over hele Oslo er står det returpunkt for glass- og metallemballasje, hele 1250 moduler fordelt på 1100 steder. Vi har som mål at det ikke skal være mer enn 300 meter til nærmeste returpunkt i Oslo, fortsetter Nordquist.

Innbyggerdialog og henteordning

Under navnet Kildesortering i Oslo er det høy aktivitet på Facebook og Instagram.

– Vi ønsker å kommunisere og veilede innbyggerne om hva som skal kastes hvor. Vi opplever at mange får en aha-opplevelse, når de får greie på hva som skal og ikke skal i returpunktene, sier Klaus Sandvik, kommunikasjonsrådgiver i Oslo REG.

Oslo REG er i gang med å profilere returpunktene i tråd med den nye nasjonale merkeordningen.

– Vi ønsker å bidra til å gjøre merkingen mer enhetlig i hele landet og ser viktigheten av at vi, som Norges største kommune, gjør vårt for å utbre den nye merkeordningen.

Vi har også gjennomført en pilot med henteordning av glassemballasje som nylig er avsluttet, tiden vil vise om vi kommer til å gjøre endringer i innsamlingssystemet for glass- og metallemballasjen på sikt, avslutter Andresen.