Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

En av de beste over flere år, hva er hemmeligheten bak suksessen?

Follo Ren IKS har vært imponerende stabile og levert veldig god kvalitet på glass- og metallemballasjen over flere år.

Follo Ren IKS har vært imponerende stabile og levert veldig god kvalitet på glass- og metallemballasjen over flere år.

De siste årene har resultatet vært et gjennomsnitt på under 1% i avvik på leveransene, det betyr at de ligger godt under gjennomsnittet som ligger på ca. 20% for Sirkels leverandører. Follo Ren IKS er derfor en av de beste i klassen og har levert meget godt over flere år.

På bakgrunn av denne innsatsen kåres Follo Ren IKS til kvartalets leverandør for 3. kvartal 2021, gratulerer til alle ansatte og innbyggere i Follo Ren- kommunene for en utrolig innsats!

– Vi er mektig imponert over arbeidet som gjøres i Follo Ren. Selskapet skiller seg ut ved å være en av de få som klarer å holde et så bra nivå over en så lang periode, bekrefter direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel, Jacob Smith.

Hva er egentlig hemmeligheten bak suksessen?

Follo Ren IKS ligger sør-øst for hovedstaden og har ansvaret for renovasjonen for ca. 114 000 innbyggere og ca. 46500 husstander.

Selskapet har bringeordning for de fleste innbyggerne i området. De satser på god tilgjengelighet til returpunkt, eller miljøpunktene som de heter i Follo Ren, og så kort vei som mulig for flest mulig. Målet er at det skal være maksimum 250 meter mellom miljøpunktene, men på enkelte steder kan det være opptil 500 meter. I tillegg til miljøpunkt har de 70 bunntømte containere utplassert i borettslag og sameier som fungerer som en bolignær ordning.

– God tilgjengelighet er avgjørende for et godt tilbud, understreker Pia Lykke Jensen, kommunikasjonssjef i Follo Ren IKS. Vi ønsker å gjøre det enkelt for folk å benytte seg av de ulike ordningene. På glass- og metallemballasjen jobber vi med å øke antall miljøpunkt, dette er et kontinuerlig arbeid. I tillegg skal vi i gang med egen beholder for glass- og metallemballasje som en frivillig ordning. Vi er spente på hvordan ordningen blir tatt imot, fortsetter Jensen. Vi har allerede en frivilling ordning med beholder for hageavfall, tilbudet har blitt populært. Når en husstand bestiller en beholder, ser vi ofte at flere i samme nabolag fort kommer etter. Henteordningen på glass- og metallemballasje vil være en betalt tjeneste som gir et tillegg i renovasjonsgebyret for de som ønsker tilbudet.

Egne folk som rydder rundt miljøpunktene.

– De som tømmer glass- og metallemballasjen har fått tydelig instruks om å ikke ta med det som er henlagt ved punktene. Dette bidrar til at vi ikke får med uønskede gjenstander på lasset, forsetter Jensen.

I tillegg har Follo Ren er miljøbil som gjør det enkelt for folk å kvitte seg med metallgjenstander uten å måtte ta turen til gjenvinningsstasjonen.

– Miljøbilen er en omreisende mini-gjenvinningsstasjon. Her tar vi imot alle typer avfall som er i en størrelse som folk klarer å bære med seg. Hvis du har en sofa må du kjøre den til gjenvinningsstasjonen, men hvis du har kasseroller, tørkestativ og annet «bærbart» avfall er miljøbilen en god løsning, ifølge Jensen.

Miljøbilen stopper på samme sted, til samme tidspunkt hver 14. dag, på ettermiddagene. Selskapet jobber med å øke bruken av miljøbilen og jobber i disse dager med SMS-varsling for innbyggerne slik at det blir enklere å huske på, og dermed enklere å bruke.

I tillegg til miljøbilen har Follo Ren tre gjenvinningsstasjoner der det er innført adgangskontroll. Glass- og -metallemballasje, øvrig metall, farlig avfall og EE-avfall er det kostnadsfritt å kvitte seg med på gjenvinningsstasjonene.

Follo Ren jobber også godt med kommunikasjon og ordningen for glass- og metallemballasje har vært den samme i lang tid.

– Vi mener at en suksessfaktor er å holde på de samme ordningene i lang tid slik at de blir godt innarbeidet i befolkningen. Vi har innført den nye merkeordningen på miljøpunktene og kjører kampanjer på glass- og metallemballasjen jevnlig, samt at vi har en oppdatert kildesorteringsguide og oppdaterte merker på nettsiden. Vi må innrømme at vi er spent på om vi klarer å opprettholde kvaliteten når en del av innbyggerne skal over på henteordning, men med gode forberedelser skal det nok gå greit. Vi tipper at det er de som er mest motivert som bestiller dunken, så da håper vi at kvaliteten også blir bra, avslutter Jensen.