Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Det er ikke ett tiltak, men flere små

En reduksjon i avvik fra 15 % til under 5 % gjør at SØIR (Sør- Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap) er nominert til kåringen årets leverandør for 1. kvartal 2024

Bjørn Erik Jønsberg, daglig leder i SØIR

– Vi skulle gjerne hatt tid til å teste ett og ett tiltak, men da ville det tatt for lang tid å få til endring. Vi har derfor valgt å sette i verk flere mindre tiltak for å oppnå bedre kvalitet på glass- og metallemballasjen, sier Bjørn Erik Jønsberg, daglig leder i SØIR (Sør-Østerdal Interkommunale Renovasjonsselskap).

Det er tydelig at kombinasjonen av tiltak har hatt effekt, SØIR har hatt en veldig god utvikling de siste par årene. Fra en avviksprosent på nesten 15 % i 2022, leverer SØIR nå glass- og metallemballasje med under 5 % avvik i snitt i 1. kvartal 2024. I tillegg har de hatt en økning i innsamlet mengde på 14 % det siste året. SØIR håndterer husholdningsavfall for innbyggere og hyttefolk i Elverum, Trysil og Åmot. Dette er imponerende og godt nok til å bli nominert til Årets leverandør for 1. kvartal 2024.

– Vi liker godt at kombinasjonen av flere mindre tiltak får god effekt på kvaliteten. Vi har sett dette hos flere andre renovasjonsselskap også. Det er ikke nødvendigvis store, kostbare tiltak som har den største effekten. Gang på gang får vi bekreftet at fokus, struktur og enkle tiltak hos abonnent, innsamling, omlastning og kommunikasjon har effekt, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel.

En smørbrødliste over tiltak

Her er listen over ulike tiltak som er satt i verk:

  • I forbindelse med lansering av nye piktogrammer kjørte SØIR i gang Prosjekt Nye Piktogrammer. I prosjektet besluttet de å beholde de oransje lokkene på glass- og metalldunkene og heller klistre på de nye piktogrammene på dunkene, det samme gjorde de på gjenvinningsstasjonene.
  • I 2022 gjorde de også en test på at sjåførene skulle kikke opp i dunkene og la være å tømme dunken ved forurensning. Det var en tidkrevende øvelse og denne aktiviteten er noe redusert, men det settes fortsatt igjen dunker med mye forurensning. Ved forurensning tas det bilder av dunken som dokumentasjon til kunden.
  • Ved omlastning tømmes lasset ut og det gjøres en manuell inspeksjon på lasset, noe forurensning blir fjernet.
  • SØIR har delt ut en sorteringsguide som man kan bruke som oppslag. Sorteringsguiden er på ni språk. I tillegg sender de ut digitalt nyhetsbrev til innbyggerne flere ganger i året. I sameier jobber vi med å få opp plakater på søppelrom.
  • Alle 4. klassinger i eierkommunene får undervisning i kildesortering. Her har de blant annet brukt kvalitetsfilmen fra Sirkel og fokuserer på hva som skal/ikke skal i dunken for glass- og metallemballasje. De har også en praktisk øvelse i sortering som alle skal igjennom.
  • Vi har tro på at barna er de beste til å oppdra de voksne i kildesortering. Det er derfor viktig å bruke ressursene på å legge et godt grunnlag fra de er små, fortsetter Jønsberg.

 

SØIR dekker store hytteområder, spesielt i Trysil kommune.

– Vi har jobbet med økt dekning av beholdere for glass- og metallemballasje i hytteområder. Vi mener at økningen i innsamlet mengde skyldes dette. Det er ikke umulig at det også har hatt en positiv effekt også på kvaliteten, sier Stig Ola Johansen, driftsleder i SØIR.

– Vi vurderer ytterligere tiltak for å bedre kvaliteten. Et av tiltakene som vurderes er å montere lokk-i lokk på beholdere der det er fellesløsninger, avslutter Jønsberg.