Levering

Gjenvinningsanlegget i Fredrikstad

Onsøy stasjon 15, 1615 FREDRIKSTAD

Åpningstider:
Mandag- torsdag:
kl. 06.30 – 10.30 og 11.00 – 18.00
Fredag :
kl. 06.30 – 10.30 og 11.00 – 15.00

Forbruker?

nettmagasinet vårt finner du informasjon, tips og råd knyttet til gjenvinning av glass. På sortere.no finner du informasjon om levering av glass- og metallemballasje, og alt du trenger å vite om kildesortering.

Sortere logo

Leverer du verdier, får du verdier tilbake

Hvert år samler vi inn ca. 96 000 tonn glass -og metallemballasje i samarbeid med kommunene, de interkommunale selskapene (IKS) og private aktører. Alt går til gjenvinningsanlegget på Onsøy, som er et avansert anlegg for sortering av glass og metall. Vi mener at levering for miljøet også skal levere for deg som leverandør, og hjelper deg gjerne til verdiøkende håndtering og levering.