Levering

Gjenvinningsanlegget i Fredrikstad

Adresse: Kortbølgen 17, 1630 Gamle Fredrikstad. Tlf: 69 30 14 20

Åpningstider:
Mandag til torsdag: kl. 06:30 – 10:30, 11:00 – 18:00, 18:30 – 19:30. Spisepauser mellom kl. 10:30 – 11:00 og 18:00 – 18:30.
Fredag: kl. 06:30 – 10:30, 11:00 – 15:00.

Forbruker?

nyhetssidene våre finner du informasjon, tips og råd knyttet til gjenvinning av glass. På sortere.no finner du informasjon om levering av glass- og metallemballasje, og alt du trenger å vite om kildesortering.

Leverer du verdier, får du verdier tilbake

Hvert år samler vi inn ca. 100 000 tonn glass -og metallemballasje i samarbeid med kommunene, de interkommunale selskapene (IKS) og private aktører. Alt går til gjenvinningsanlegget på Øra i Fredrikstad som er et av Europas mest avanserte anlegg for sortering av glass og metallemballasje. Vi mener at levering for miljøet også skal levere for deg som leverandør, og hjelper deg gjerne til verdiøkende håndtering og levering.