Levering

Gjenvinningsanlegget i Fredrikstad

Adresse: Kortbølgen 17, 1630 Gamle Fredrikstad

Åpningstider:
Mandag til torsdag: kl. 06:30 – 10:30, 11:00 – 18:00, 18:30 – 19:30. Spisepauser mellom kl. 10:30 – 11:00 og 18:00 – 18:30.
Fredag: kl. 06:30 – 10:30, 11:00 – 15:00.

NB! 13. november 2020 stenger mottaket kl 11:00.

NB! Informasjon vedrørende mottakssituasjon og Koronaviruset finnes her: https://www.sirkel.no/mottak-av-glass-og-metallemballasje-gar-som-normalt/

Forbruker?

nettmagasinet vårt finner du informasjon, tips og råd knyttet til gjenvinning av glass. På sortere.no finner du informasjon om levering av glass- og metallemballasje, og alt du trenger å vite om kildesortering.

Sortere logo

Leverer du verdier, får du verdier tilbake

Hvert år samler vi inn ca. 96 000 tonn glass -og metallemballasje i samarbeid med kommunene, de interkommunale selskapene (IKS) og private aktører. Alt går til gjenvinningsanlegget på Onsøy, som er et avansert anlegg for sortering av glass og metall. Vi mener at levering for miljøet også skal levere for deg som leverandør, og hjelper deg gjerne til verdiøkende håndtering og levering.