Kvalitetsveileder for henteordning av glass- og metallemballasje

Stadig mer av glass- og metallemballasjen blir samlet inn ved henteordning, dette gjør at en større del av emballasjen blir samlet inn og materialgjenvunnet. I 2013 ble det samlet inn ca 68 000 tonn glass- og metallemballasje i Norge. I 2022 var tallet ca 105 000 tonn, noe som utgjør en mer enn 50 % økning i innsamlet mengde. Deler av denne økningen skyldes innføring av henteordninger.Veileder for henteordning av glass- og metallemballasje

Henteordning er nå den mest vanlige innsamlingsmetoden for glass- og metallemballasje. Videre har Miljødirkektoratet i juli 2022 fremmet forslag om at det skal innføres obligatorisk henteordning for glass- og metallemballasje i løpet av de neste årene. Målet med forslaget er å øke materialgjenvinningen.

Sirkel har nå samlet erfaringer og tips i en kvalitetsveileder for de som har henteordning eller planlegger henteordning for glass- og metallemballasje.

Veilederen kan lastes ned her