Bedre kvalitet-bedre gjenvinning

Materialgjenvinning og sirkulærøkonomi er avhengig av homogene råvarer med god kvalitet. Sirkel har derfor laget noen filmer for å minne på at det kun er emballasje som skal leveres som glass- og metallemballasje, og som forklarer hvorfor en del produkter skaper problemer.

Vi har også laget en artikkel som forteller mer om utfordringen: https://www.sirkel.no/vet-du-egentlig-hva-som-skal-leveres-som-glass-og-metallemballasje

Se alle videoene på You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCcnxy6eoxgL03Le2QPp9kpw. Link til nedlastning lenger ned på siden.

Alle IKS/kommuner kan fritt benytte seg av artikkel og filmene i egne kanaler. Hvis dere ønsker hjelp til legge til egen logo ta kontakt med Sirkel, så kan vårt byrå HyperRedink hjelpe med dette (NB! kostnad for dette belastes det enkelte selskap).