Personvern

Personvernerklæring for Sirkel

Sirkel (Sirkel Materialgjenvinning AS og Sirkel Glass AS)  er opptatt av at du skal ha tillit til oss og hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi er behandlingsansvarlig for din brukerprofil hos oss. I den forbindelse har vi ansvaret for at opplysningene som vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.

I denne personvernerklæringen gir vi deg informasjon om hvordan vi bruker og beskytter dine personopplysninger og hvilke rettigheter du har. Personopplysninger er alle opplysninger som kan knyttes til deg som enkeltperson.

Hvilke personopplysninger har vi om deg

Avhengig av hvilken informasjon du gir oss, har vi typisk disse opplysningene om deg:

Brukeropplysninger. Informasjon som du oppgir når du kjøper et produkt av oss eller velger å opprette en profil ved påmelding på våre nyhetsbrev, som kontaktinformasjon, bosted og fødselsdato.

Opplysninger om bruk på nettsidene. Informasjon vi får når du bruker vår nettside, som hva slags enhet du har (f.eks. mobil eller PC), IP-adresse, hvilke sider du besøker og hvilke funksjoner du bruker der.

Hvordan bruker vi opplysningene

Her er de viktigste formålene som vi bruker opplysningene til:

  • Salg av produkter. Vi bruker opplysninger til å håndtere dine kjøp. Til dette formålet bruker vi brukeropplysninger.
  • Forvalte avtaleforhold. Vi bruker opplysninger til å administrere og forvalte avtaleforhold du er kontaktperson for. Til dette formålet bruker vi brukeropplysninger.
  • For å forbedre vår nettside. Vi bruker opplysninger for å tilpasse vår nettside til det tekniske utstyret du bruker og forbedre din brukeropplevelse på Sirkel sin nettside. Vi kan også bruke opplysningene til å tilpasse innholdet på vår nettside til hva vi tror du er interessert i. Til dette formålet bruker vi opplysninger om bruk på nettsidene.
  • Vi bruker opplysninger i forbindelse med at du tar kontakter oss, for å yte service og administrere din profil. Til dette formålet bruker vi brukeropplysninger.
  • Statistikk: Vi utarbeider statistikk og kartlegger markedstrender for å forbedre og videreutvikle våre produkter og tjenester. Så langt det er mulig gjør vi dette med anonyme opplysninger, uten at vi vet at informasjonen er knyttet spesifikt til deg.
  • Utsendelse av informasjon og markedsføring: Vi bruker din kontaktinformasjon (f.eks. adresse og epostadresse) til å sende deg informasjon om Sirkel tjenester og produkter, samt annen informasjon og gode tilbud fra våre samarbeidspartnere.

Det rettslige grunnlaget for formål 1, 2 og 4 er å oppfylle vår avtale med deg og for å oppfylle våre rettslige forpliktelser (slik som bokføringslovens krav). Det rettslige grunnlaget for formål 3, 4 og 5 er vår berettigete interesse i å kunne tilby, videreutvikle og markedsføre våre tjenester.

Dersom loven krever det, vil vi ikke sende deg markedsføring (formål 6) uten ditt samtykke. Vi kan ellers også bruke opplysninger om deg innenfor rammene av de samtykkene du eventuelt gir oss. Du kan når som helst trekke dine samtykker tilbake.

Hvem deler vi personopplysninger med

Vi deler personopplysninger med selskaper som leverer tekniske og administrative tjenester til oss, slik som IT-leverandører. Vi har avtaler med disse for å sikre ditt personvern.

Vi kan utlevere opplysninger i enkelttilfeller, eksempelvis til offentlige myndigheter, ved mistanke om lovbrudd.

Hvor lenge lagrer vi personopplysninger

Vi lagrer opplysninger om deg, kun så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet de ble innhentet for. Dette innebærer typisk at vi sletter:

Brukeropplysninger når du sier opp avtalen eller profilen eller hvis du har vært inaktiv bruker i over 24 måneder.

Kjøpsinformasjon etter fem år i henhold til bokføringsloven

Opplysninger om bruk på nettsidene senest innen seks måneder.

Kommunikasjon senest innen tre år.

Vi vil uansett lagre opplysninger så lenge det følger av lov, og der det oppstår et særlig behov, f.eks. ved klager eller krav som rettes mot oss eller av oss.

Dine rettigheter

Du har en rekke personvernrettigheter. Disse kan du benytte deg av ved å logge deg inn på din brukerprofil hos oss, hvis du har det, eller ved å ta kontakt med oss. Dine rettigheter omfatter:

Informasjon. Ytterligere informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg.

Innsyn. Kopi av opplysninger vi har om deg.

Korrigering. Rette og supplere opplysninger om deg.

Sletting. Be om sletting av opplysninger som vi ikke lenger har grunnlag for å oppbevare.

Begrensning. Be om at vi begrenser bruken av dine opplysninger.

Dataportabilitet. Be om at dine opplysninger overføres til deg eller til en annen virksomhet i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format.

Vær oppmerksom på at disse rettighetene er gjenstand for begrensninger som følger av lov. Vi vil besvare din henvendelse så snart som mulig, og typisk senest innen én måned.

Hvis du mener at vi behandler personopplysninger urettmessig, har du rett til å klage til Datatilsynet. Vi håper at du først tar kontakt med oss, slik at vi kan vurdere dine innsigelser og oppklare eventuelle misforståelser.

Cookies

Vi bruker cookies på våre nettsider for å sikre funksjonalitet på nettsiden, analysere nettrafikk og se hvilke områder på vårt nettsted du har besøkt. Vennligst les vår cookiepolicy for mer informasjon.

Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne oppdatere personvernerklæringen fra tid til annen. Du vil få beskjed om endringer av betydning. Du vil alltid finne siste versjon av vår personvernerklæring på nettsiden.

Kontaktinformasjon

Hvis du ønsker å komme i kontakt med oss, kan du benytte følgende kontaktinformasjon:

Tlf: +47 21 04 28 40
sirkel@sirkel.no

Adresse: Grenseveien 107, 0663 Oslo