Kommunikasjonsfond for bedre kvalitet

Sirkel og Norsk Metallgjenvinning ønsker å støtte opp under lokale/regionale tiltak for å bedre kvaliteten på glass-og metallemballasjen.

 

Utlysning 2023:

Fondet videreføres i 2023. Samme kriterier som tidligere, se under.

Størrelse: 1,5 millioner for 2023

Hvem kan søke: Kommunale-og interkommunale renovasjonsselskap.

Søknadsfrister 2023:  15. april og 15. september

Utlysning 2022:

Størrelse: 1,5 millioner for 2022

Hvem kan søke: Kommunale-og interkommunale renovasjonsselskap.

Søknadsfrister 2022: 15. februar, 15. april og 15. september

Hvilke typer tiltak kan få støtte?

Tiltak som:

– Har som mål å bedre kvaliteten på glass -og metallemballasjen

– Er målbare og med beskrivelse av hva som skal måles

– Ikke allerede er faste/årlige aktiviteter/tiltak

Det gis ikke støtte til investeringer i fysisk infrastuktur (dunker, containere etc.) innenfor rammen av dette fondet.

Du kan styrke søknaden ved å:

– Samarbeide med andre kommuner/IKS

– Lage tiltak som har potensiale for langtidsbruk/ ombruk

– Lage tiltak som kan deles med andre kommuner/IKS

Motivasjon og engasjement teller alltid positivt!

Tildelinger 2022:

Tildelinger 1. runde:

 • Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune: kr 200 000 til felles kampanjefilm
 • Sarpsborg kommune: kr 50 000 til kommunikasjonsmateriell
 • HIM: kr 200 000 til kommunikasjonsmateriell og prosjektmidler til oppfølging på innsamlingsrute
 • Årim: kr 100 000 til trykk av infomateriell.

 

Tildelinger 2. runde:

 • Oslo kommune, energi- og gjenvinningsetaten: kr 125 000 til merking av returpunkt
 • Renovest: kr 100 000 til merking av returpunkt

 

Tildelinger 3. runde

 • Simas: kr 100 000 til infokampanje, sosiale medier, hjemmeside og skolebesøk.
 • SSR: kr 125 000 til omprofilering av returpunkt og analyser
 • Remiks: Kr 170 000 til «fysisk» kampanje. Plassering av lyssensitiv høyttaler i beholder. Plukkanalyse før og etter og info på sosiale medier.
 • Karmøy: Kr 200 000 til utarbeidelse av kampanje, annonsering i lokalavis, publisering på kommunens egne kanaler, trykk og distribusjon av brosjyrer. Infokveld for renovatører og operatører.
 • IØR: Kr 130 000 til infokampanje og pizza/infokveld for sjåfører.

Søknad og spørsmål til:

Norsk Metallgjenvinning:
Blair Malcolm
Prosjektleder
E-post: blair.malcolm@norskmetallgjenvinning.no
Telefon: 976 77 386

Sirkel:
Gunhild Solberg
Markeds-og kommunikasjonssjef
E-post: Gunhild.solberg@sirkel.no
Telefon: 97014128

 

 

Gjengen i Sirkel vil gjerne samarbeide om bedre kvalitet