Kommunikasjonsfond for bedre kvalitet- 2022

Utlysning:

Bakgrunn: Sirkel og Norsk Metallgjenvinning ønsker å støtte opp under lokale/regionale tiltak for å bedre kvaliteten på glass-og metallemballasjen.

Størrelse: 1,5 millioner for 2022

Hvem kan søke ?: Kommunale-og interkommunale renovasjonsselskap.

Søknadsfrister 2022: 15. februar, 15. april og 15. september

Fondet er en pilot for 2022

Hvilke typer tiltak kan få støtte?

Tiltak som:

– Har som mål å bedre kvaliteten på glass -og metallemballasjen

– Er målbare og med beskrivelse av hva som skal måles

– Ikke allerede er faste/årlige aktiviteter/tiltak

Det gis ikke støtte til investeringer i fysisk infrastuktur (dunker, containere etc.) innenfor rammen av dette fondet.

Du kan styrke søknaden ved å:

– Samarbeide med andre kommuner/IKS

– Lage tiltak som har potensiale for langtidsbruk/ ombruk

– Lage tiltak som kan deles med andre kommuner/IKS

Motivasjon og engasjement teller alltid positivt!

Tildelinger i 1. og 2. runde:

Tildelinger 1. runde:

Sarpsborg kommune og Fredrikstad kommune: kr 200 000 til felles kampanjefilm

Sarpsborg kommune: kr 50 000 til kommunikasjonsmateriell

HIM: kr 200 000 til kommunikasjonsmateriell og prosjektmidler til oppfølging på innsamlingsrute

Årim: kr 100 000 til trykk av infomateriell.

Tildelinger 2. runde:

Oslo kommune, energi- og gjenvinningsetaten: kr 125 000 til merking av returpunkt

Renovest: kr 100 000 til merking av returpunkt

Sirkel er også ute med en kvalitetskampanje våren 2022, mer info her.

Søknad og spørsmål til:

Norsk Metallgjenvinning:
Blair Malcolm
Prosjektleder
E-post: blair.malcolm@norskmetallgjenvinning.no
Telefon: 976 77 386

Sirkel:
Gunhild Solberg
Markeds-og kommunikasjonssjef
E-post: Gunhild.solberg@sirkel.no
Telefon: 97014128

 

Gjengen i Sirkel vil gjerne samarbeide om bedre kvalitet