Kommunikasjonsfond for bedre kvalitet- 2022

Utlysning:

Bakgrunn: Sirkel og Norsk Metallgjenvinning ønsker å støtte opp under lokale/regionale tiltak for å bedre kvaliteten på glass-og metallemballasjen.

Størrelse: 1,5 millioner for 2022

Hvem kan søke ?: Kommunale-og interkommunale renovasjonsselskap.

Søknadsfrister 2022: 15. februar, 15. april og 15. september

Fondet er en pilot for 2022

Hvilke typer tiltak kan få støtte?

Tiltak som:

– Har som mål å bedre kvaliteten på glass -og metallemballasjen

– Er målbare og med beskrivelse av hva som skal måles

– Ikke allerede er faste/årlige aktiviteter/tiltak

Det gis ikke støtte til investeringer i fysisk infrastuktur (dunker, containere etc.) innenfor rammen av dette fondet.

Du kan styrke søknaden ved å:

– Samarbeide med andre kommuner/IKS

– Lage tiltak som har potensiale for langtidsbruk/ ombruk

– Lage tiltak som kan deles med andre kommuner/IKS

Motivasjon og engasjement teller alltid positivt!

Søknad og spørsmål til:

Norsk metallgjenvinning:
Blair Malcolm
Prosjektleder
E-post: blair.malcolm@norskmetallgjenvinning.no
Telefon: 976 77 386

Sirkel:
Gunhild Solberg
Markeds-og kommunikasjonssjef
E-post: Gunhild.solberg@sirkel.no
Telefon: 97014128

Sirkel jobber også med egen kvalitets kampanje som skal spres nasjonalt i løpet av våren 2022, her finner dere kvalitetskampanjen vi hadde i 2021.

 

Gjengen i Sirkel vil gjerne samarbeide om bedre kvalitet