Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

VØR satser på kvalitet i alle ledd i organisasjonen

-Avfallsbransjen har mye å gå på når det gjelder kvalitet. Vår bransje har en selvstendig plikt til å levere en råvare til de som skal produsere nye produkter, som ikke er restavfall men som faktisk er råvarer, hevder Petter Bjørdal, daglig leder i VØR i over 20 år.

Å gå fra å være avfallsinnsamler til råvareleverandør krever fokus i alle ledd, dette har Volda og Ørsta Reinhaldsverk tatt på alvor. I 2020 ble bedriften ISO -sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001.

– Avfallsbransjen har mye å gå på når det gjelder kvalitet. Vår bransje har en selvstendig plikt til å levere en råvare til de som skal produsere nye produkter, som ikke er restavfall men som faktisk er råvarer, hevder Petter Bjørdal, daglig leder i VØR i over 20 år.

Det har selskapet vist i praksis ved å ha en formidabel utvikling på kvaliteten på glass- og metallemballasjen som leveres til Sirkel. Etter innføring av henteordning i 2018 har de økt innsamlet mengde med 50 %, og det siste året har avvikene falt kraftig. Gjennomsnittlig avvik i 2020 endte på 18,7 %, mens selskapet i første kvartal 2021 hadde et gjennomsnittlig avvik på 4,7 % og den positive utviklingen fortsetter.

– Det er imponerende når selskaper arbeider strukturert og målrettet, samt at det er høy grad av involvering fra alle deler av organisasjonen for å nå målene. Ekstra gledelig er det å se en så tydelig gevinst av en ISO-sertifiseringsprosess, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass.

I 2020 gikk selskapet igjennom en strategiprosess og ISO-sertifisering der kvalitet ble satt høyere opp på agendaen i alle deler av bedriften. VØR samler inn avfallet i egenregi og forankring i organisasjonen har vært viktig for å lykkes

– I forbindelse med ISO-sertifiseringen høsten 2020 hadde vi møter med de ansatte for å finne tiltak som kunne bidra til å bedre kvaliteten på innsamlet glass- og metallemballasje, både fra abonnent til oss og fra oss til Sirkel. Vi laget blant annet en plan som gikk ut på at vi skulle kontrollere dunkene ute hos abonnentene. Vi planlegger å kontrollere alle våre 16 ruter i løpet av 2021, forteller driftssjef Anne Mette Farstad.

Anne Mette Farstad er driftssjef i Volda Ørsta Reinhaldsverk. Foto: Jacob Stærk Jacobsen.

VØR samler inn glass- og metallemballasjen med sidelaster, de setter derfor inn baklaster på rutene   som skal kontrolleres og utfører stikkprøver på disse. Ordningen med stikkprøver er tidligere kommunisert ut til innbyggerne. Ved avvik sendes det en SMS ut til abonnenten med en forklaring på hva som er feilsortert, ved høy grad av feilsortering blir ikke dunken tømt. Et annet viktig tiltak for å bedre kvaliteten er mottakskontroll og registrering av feilsortering før glass- og metallemballasjen lastes opp og sendes til Sirkel. Innsatsen og kvalitetsfokuset til de ansatte på anlegget blir trukket frem som en av de viktigste virkemidlene for den oppnådde kvaliteten.

– Vi lager statistikk på feilsorteringen, noe som gir oss nyttige innspill på hva vi skal fokusere på i kommunikasjonen med innbyggerne. I tillegg har vi satt opp en sorteringsguide på innsiden av lokket som forteller hva som skal i dunken, forteller Ina Osdal Saure, kommunikasjonsansvarlig i VØR. I tillegg bruker vi begrepet «emballasje av glass og metall» ut mot innbyggerne, vi tror at det er lettere å få med seg at det dreier seg om emballasje hvis ordet kommer først, fortsette Saure.

Driftssjef Anne Mette Farstad har tre gode tips til de som ønsker å bedre kvaliteten på glass- og metallemballasjen:

#1 Gi direkte tilbakemeldinger til abonnenten

#2 Mottakskontroll og registrering av feilsortering av glass- og metallemballasjen før du sender den til Sirkel

#3 Lag statistikk på feilsorteringen og bruk resultatene i kommunikasjonen med innbyggerne.

Begrunnelse for utmerkelsen:

«VØR innførte henteordning for glass- og metallemballasje i perioden 2016-2018, dette har ført til en økning i innsamlet mengde på 50 %. I 2020 ble kvalitet for alvor satt på agendaen i alle ledd av organisasjonen og VØR ble ISO-sertifisert etter kvalitetsstandarden ISO 9001. Resultat er en imponerende reduksjon i avvik fra et gjennomsnitt på 18,7% i 2020 til 4,7 % i 1. kvartal 2021, og den positive utviklingen fortsetter.»

Vi i Sirkel gratulerer alle ansatte i Volda- Ørsta Reinhaldsverk med imponerende kvalitetsarbeid!

Se film om kvalitetsarbeidet her:

Innsamling av glass- og metallemballasje ved Volda og Ørsta Reinhaldsverk. Foto: Jacob Stærk Jacobsen.