Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

ØRAS med kvalitet i landstoppen!

Fokus på innsamling og kommunikasjon har ført Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) til landstoppen i kvalitet på glass- og metallemballasjen! Nå tester de ut henteordning for å øke materialgjenvinningsgraden og gi innbyggerne et enda bedre tilbud.

Imponerende kvalitet!

De ansatte i Øvre Romerike avfallsselskap IKS (ØRAS) er en sammensveiset gjeng som oppnår meget god kvalitet på innsamlet glass – og metallemballasje. I 4. kvartal oppnådde selskapet 0 % avvik og totalt for 2020 var avviksprosenten 1,43%, noe som er meget imponerende! I 2019 var avviksprosenten 6,8 %, så utviklingen er positiv.

– Vårt mål er at mest mulig av avfallet vi håndterer skal bli brukt videre som råvarer i en sirkulær økonomi, sier driftssjef Arild Snekkerhaugen. Da må vi tenke kvalitet i alle ledd fra kildesortering hos forbruker frem til råvarer som skal gå inn i ny produksjon.

Inspeksjon ved tømming og omlastning

Per i dag har ØRAS-området, som består av kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker, bringeordning på glass- og metallemballasje. De har 40 returpunkt som tømmes etter behov, ved hjelp av nivåmålere.

– Ved tømming av returpunktene gjør vi en inspeksjon og tar ut forurensning som er mulig å fjerne før tømming, sier sjåfør Glenn Olsen. Vi er også bevisste på at vi utfører tømmingen så skånsomt som mulig, slik at vi unngår nedknusing av glasset.

Glass- og metallemballasjen lastes om før den leveres til Sirkels anlegg.

– Ved omlastning gjør vi nok en inspeksjon av lasset. Vår dyktige maskinfører Steffen Skjølås gjør en meget god jobb med materialhåndteringsmaskinen og fjerner forurensning med høy presisjon, fortsetter Snekkerhaugen.

Se hvordan de gjør det i videoen i bildet under:

Lastebilsjåfør Glenn Olsen inspiserer returpunktene før tømming

ØRAS i front når det gjelder kommunikasjon

Kommunikasjon med innbyggerne er også en viktig del av kvalitetsarbeidet. ØRAS fikk nasjonal oppmerksomhet høsten 2020, da de som første kommunale renovasjonsselskap tok i bruk Tik Tok i kommunikasjonen med sine innbyggere.

– Vi ønsker å være tilgjengelige for alle innbyggerne uansett alder og livsfase, det betyr at vi må være der innbyggerne våre er sier Stine Granlund, informasjonsmedarbeider i ØRAS. I praksis betyr det at vi kommuniserer i mange ulike kanaler, fra Miljøposten som sendes ut i posten til kanaler som Tik Tok der vi treffer de yngste.

I tillegg til å bruke mange ulike kommunikasjonskanaler satser ØRAS også på å ha «høyt trykk» på kommunikasjonen.

– Vi har stor tro på å repetere budskap, sier Kirsten Lundem, kommunikasjonsrådgiver i ØRAS. Vi har mange budskap vi skal nå ut med, og noe av grunnen til at vi lykkes med kvaliteten på glass- og metallemballasjen er nok at vi er flinke til å repetere budskapet slik at det fester seg hos innbyggerne. Informasjon om avfall og kildesortering har i utgangspunktet ikke høy interesse hos folk flest, så det trengs flere påminnelser før budskapet fester seg, fortsetter Lundem.

Ruller ut pilot på henteordning

I disse dager ruller ØRAS ut en pilot på henteordning. Det er i første omgang 400 abonnenter i Nannestad som får gleden av å teste ut ordningen.

– Vi jobber for å nå ambisiøse mål for materialgjenvinning av avfallsfraksjonene, sier Snekkerhaugen. I 2020 hadde vi 56 % materialgjenvinning og ombruk. Våre kommuner har bestemt at vi skal nå 70 % materialgjenvinning innen 2035. For å nå dette må vi øke tilgjengeligheten for forbrukerne, det må bli enklere å gjøre riktige valg i kildesorteringen.

Tilbakemeldingene fra abonnentene er også tydelige.

– Flere av de omkringliggende kommunene har innført henteordning for glass- og metallemballasje. Mange av våre innbyggere har meldt tilbake at denne ordningen også ønskes varmt velkommen i ØRAS- området, sier Lundem.

Øras peker seg ut som et område som har jobbet målrettet gjennom mange år og har allerede en høy grad av materialgjenvinning på avfallet.

– Vi i Sirkel er rett og slett veldig imponert over ØRAS og den gode jobben som gjøres, at de nå er i gang med en pilot på henteordning som vil bidra til å styrke innsamlingsordningen ytterligere er veldig bra, sier direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel, Jacob Smith.  Vi gratulerer ØRAS og innbyggerne i området og takker for innsatsen!

Møter innbyggerne med et smil

– Hvis alle menneskene som kommer innom oss i løpet av en dag føler seg sett og har en hyggelig opplevelse, samt at våre ansatte reiser hjem på ettermiddagen med en følelse av at de har gjort en god og viktig jobb, da tror jeg vi har lykkes, avslutter Snekkerhaugen.