Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

IRMAT AS med forbilledlig kontraktsoppfølging

IRMAT AS gikk over til ny kildesorteringsløsning i 2020 med egen beholder for glass- og metallemballasje. Volumet økte kraftig, men de opplevde også utfordringer med kvaliteten. Effektiv og systematisk kontraktsoppfølging mot renovatørene har ført til en kraftig reduksjon i avvik på leveringer til Sirkel.
Arbeidet er nå hedret med utmerkelsen kvartalets leverandør 1. kvartal 2022, gratulerer!

IRMAT AS med forbilledlig kontraktsoppfølging!

IRMAT AS eies av kommunene  Hjartdal, Notodden og Midt-Telemark, og håndterer husholdningsrenovasjon for  ca. 12 000 abonnenter.

I 2020 gikk selskapet over til ny kildesorteringsløsning  med egen beholder for glass- og metallemballasje. Volumet økte kraftig, men de opplevde også utfordringer med kvaliteten. Effektiv og systematisk kontraktsoppfølging mot renovatørene har ført til en kraftig reduksjon i avvik på leveringer til Sirkel. I 1. kvartal 2021 hadde IRMAT 20,79 % i avvik på leveringene til Sirkel i 1. kvartal 2022 var gjennomsnittlig avvik på 2, 03 %.

Avvik- et stikkord

Avvikshåndtering er sentralt i IRMATs kvalitetsarbeid. Det starter i kontrakten med renovatørene, der krav til avvikshåndtering er nedfelt med tydelige forventninger til leverandørene av innsamlingstjenester. Kontrakten blir videre tett fulgt opp fra prosjektleder hos IRMAT AS, Lars Roar Martinsen:

– Renovatøren melder inn avvik på ruta via en app.  Vi følger nøye med på bilene som kommer inn med glass- og metallemballasje. Hvis det ikke er meldt inn avvik på ruta sjekker vi når bilen kommer inn om kvaliteten på lasset er ok, eller om det skulle ha vært meldt inn avvik. Mangel på innmeldte avvik følges opp på driftsmøter med renovatørene. Generelt har vi et veldig godt samarbeid med renovatørene.

Ved avvik tømmes ikke dunken til abonnenten. Avvikene som meldes inn på rutene går inn til kundeavdelingen som følger opp disse ved en SMS- varsling med forklaring på hvorfor beholderen ikke er tømt. I tillegg tas det bilder av avviket som kan fremlegges ved forespørsel fra abonnenten.

– Kommunikasjon er sentralt for å lykkes med kvaliteten, sier Tone Merete Medalen, kundebehandler i IRMAT. Vi opplever at avvikssystemet hjelper oss å lære opp innbyggerne til bedre kildesortering. I tillegg bruker vi sosiale medier aktivt i kommunikasjonen. Ved utrulling av den nye ordningen for kildesortering leverte vi ut en informasjonsbrosjyre.

IRMAT AS var en av landets første til å ta i bruk den nye nasjonale merkeordningen for kildesortering som ble lansert i 2020. Lokkene på de nye beholderne har farger fra merkeordningen.

Innsamling av glass- og metallemballasje i Notodden.

Forsortering

– Når bilene veies inn med glass- og metallemballasje går det beskjed fra vektoperatør til de som jobber på gjenvinningsstasjonen om at det er et lass på vei inn, forteller Marius Meyer, driftsleder i IRMAT AS. Vi sjekker lasset og tar en grovsortering hvis vi ser at det inneholder ting som ikke er glass- og metallemballasje.

– Det gjøres en veldig god innsats av de ansatte, både med kontraktsoppfølging, kommunikasjon og på drift, sier Ove Reidar Moen, daglig leder i IRMAT AS. For ikke så lenge siden kunne vi feire det første lasset levert til Sirkel, uten avvik. Det er motiverende når målrettede tiltak kan gjennomføres innenfor normal drift. Det trenger ikke være kostbart å bedre kvaliteten på morgensdagens råvarer, avslutter Moen.

 

– Vi er meget imponert over hvordan IRMAT jobber med avvikshåndtering og samarbeidet med innsamlerne. Jeg tror mange kan la seg inspirere i  kvalitetsarbeidet. At de i tillegg har tatt i bruk fargene i den nye nasjonale merkeordningen er veldig bra, sier Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel.

 

 

Imponerende kvalitetsarbeid i IRMAT. Prosjektleder Lars Roar Martinsen, IRMAT (t.v) og Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef Sirkel