Bedre kildesortering gir bedre gjenvinning

Kvalitetskampanje for å bedre kvaliteten på glass- og metallemballasjen

Bedre kildesortering gir bedre gjenvinning!

Sammen jobber vi for at stadig mer av ressursene skal gå i en evig sirkel. For å nå dette målet må vi bedre kvaliteten på det som kildesorteres som glass- og metallemballasje. For å kunne øke andel resirkulert glass i emballasjen må kvaliteten på det resirkulerte glasset være god. Glassverkene som produserer ny glassemballasje har derfor meget strenge kvalitetskrav til det resirkulerte glasset:

Per tonn (1000 kg) glassemballasje skal det være maks:

2 gram magnetisk metall

3 gram ikke-magnetisk metall

10 gram keramisk glass (peisglass)

20 gram KSP (keramikk, steintøy og porselen)

60 gram plast

300 g organisk (papiretiketter etc.)

Sirkel har nå laget en kvalitetskampanje der våre egne ansatte forklarer hvilke gjenstander vi ikke ønsker på anlegget vårt og hvorfor de gjenstandene skaper problemer. Vi tror at det ligger store muligheter i å øke kunnskapen til de som jobber med innsamling av glass- og metallemballasjen, og at det er potesial for at mer av kvalitetsarbeidet kan gjøre ute på innsamlingsruten, ved avvikshåntering og andre tiltak for å lære opp innbyggerne.

Kampanjen består derfor av to deler:

  1. Film rettet mot innsamlerne og renovatører: https://youtu.be/M7eO2nevOH8
  2. Filmer rettet mot innbyggerne:

Vi bruker posteteksten til å forklare hvordan «problemproduktene» skal sorteres.

Vi oppfordrer til å dele filmene og budskapet i deres kanaler. Ta kontakt hvis dere ønsker å få filmene tilsendt, det er ok å sette egen logo på filmene.