Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Smarte grep gir resultater på bunnlinja

Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS var en av de første i landet som innførte henteordning for glass- og metallemballasje. Smarte grep har gitt selskapet enda bedre uttelling på leveransene av glass- og metallemballasje.

Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS var en av de første i landet som innførte henteordning for glass- og metallemballasje. Smarte grep har gitt selskapet enda bedre uttelling på leveransene av glass- og metallemballasje.

De to siste årene har Sirkel kåret kvartalets leverandør for å gi tips og inspirasjon til hvordan man kan få full økonomisk uttelling for innsamlet glass-og metallemballasje. God kvalitet bidrar til bedre prosessering og høyere grad av materialgjenvinning for innsamlet glass- og metallemballasje.

Indre Agder og Telemark Avfallsselskap IKS er kåret til kvartalets leverandør for 3.kvartal 2022. Gratulerer med utmerkelsen!

Selskapet har hatt henteordning for glass- og metallemballasje siden 1996 og har lang erfaring med å samle inn flere kildesorterte fraksjoner. Per i dag har de henteordning på fem fraksjoner, innsamlingen skjer i egenregi.

De siste par årene har IATA IKS hatt en gjennomgående positiv utvikling på kvaliteten. I 3. kvartal 2021 hadde selskapet en avviksprosent på 22,45 %, i 3. kvartal 2022 er avviksprosenten på 2,43%.

– det er imponerende å registrere en slik utvikling som vi ser hos IATA og det er alltid interessant å høre hvilke grep som er gjort for å oppnå forbedringer på kvaliteten, sier Logistikk- og kvalitetskoordinator i Sirkel, Eva Merete Brække.

Den gode trenden fortsetter i 2022 og samlet sett ligger IATA an til å få en avviksprosent på 1,63% for siste halvår 2022.

– Det er bare å ta av seg hatten og gratulere IATA IKS. Med disse resultatene er IATA noen av de beste i landet på kvalitet, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel.

 

 

Foto: Per Tore Molvær

Smarte grep med lave kostnader

Så hvilke grep er det som har gitt resultater?

Driftsleder Geir Tveiten fremhever at de har fokus på avvikshåndtering på innsamlingsrutene og legger igjen avvikslapper på dunkene:

– Ved avvik tømmes ikke dunkene. I kommunikasjon med innbyggerne gir vi beskjed om at dunken hentes på neste ordinære tømmedag hvis abonnenten har ryddet opp i dunken. Vi har også blitt flinkere til å ta ut store gjenstander ved omlastning, før bilen går til Sirkel.

– Vi har fokusert lenge på å endre begrepet fra Glass/metall til glass/hermetikk-emballasje. Dette er lettere for folk flest å forstå. Vi har også styrket kommunikasjonen med innbyggerne både på Facebook og i appen Min renovasjon. Vi jobber med å bedre kvaliteten på alle fraksjoner og kommunikasjon med innbyggerne er en viktig del av dette arbeidet, sier daglig leder i IATA, Roar Karlsen.

– Etter to år med fokus på de leverandørene som lykkes med kvaliteten begynner det å danne seg et tydelig bilde av hvilke grep som fører til positive endringer. Det fine er at vi ser at grepene som fungerer ikke innebærer store ekstrakostnader for leverandørene våre, de sitter derfor igjen med en netto positiv verdi ved å gjøre enkle, men strukturerte grep. I disse dager jobber vi med en kvalitetsveileder som oppsummerer tiltakene som er gjort ute hos leverandørene våre, veilederen vil være klar på nyåret, avslutter Smith.