Om Sirkel

Vi gjør gamle verdier til nye

Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Øra i Fredrikstad. 100% av utsortert glass- og metall blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Sirkel er til for å ta vare på verdier.
Alt vi gjør handler om dette.

Sirkel skal være det foretrukne produsentansvarsselskapet for glassemballasje, samt være innovativ og troverdig, med
hovedfokus på en bærekraftig sirkulær økonomi. Sirkel skal samarbeide godt med alle i verdikjeden for glassemballasje og
danne en god verdisirkel.

Sirkel har et betydelig og viktig samfunnsoppdrag og har som hovedformål å legge til rette for at all glassemballasje i Norge,
herunder privatimport, blir innsamlet og materialgjenvunnet på en bærekraftig måte.
Sirkel ivaretar produsentansvaret for glassemballasje i Norge for sine medlemmer og bidrar til å sikre medlemmene forutsigbare rammebetingelser for glassemballasje

Sirkel består av selskapene Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS. Alle som sender glassemballasje ut på det norske markedet er pliktig å være medlem i en godkjent returordning for emballasje. Sirkel Glass AS er godkjent som returselskap for glassemballasje. Grønt Punkt Norge sørger for administrasjon av medlemskap og innkreving av vederlag på vegne av Sirkel Glass. I Norge er det miljøavgift på drikkevareemballasje, miljøavgiften blir redusert etter størrelsen på returprosenten av de enkelte emballasjetyper. Sirkel Glass AS har en godkjent returgrad på 95 % og samlet inn ca. 105 000 tonn glass- og metallemballasje i 2022. Les mer om miljøavgift og satser her.

For oss er faktisk gammelt glass og metall like godt som gull. Materialer som kan gjenoppstå til noe nytt i et uendelig kretsløp, må jo være noe av det mest verdifulle som finnes? Samtidig sparer vi miljøet for unødig bruk av energi og ressurser. Den eksakte verdien av dette, er det bare fremtiden som kjenner. Men det er denne verdien vi styrer etter: Å bidra til et bærekraftig samfunn som er mindre bruk og kast, og mer BRUK & SKAP.

Glass og metall er fantastiske råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt, uendelig mange ganger. Metallet blir til nye produkter i metall. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmaterialet Glasopor.

 

Råvarer fra naturen

Glass og metall utvinnes av sand og mineraler. Å produsere ferdig glass og metall er energikrevende, men til gjengjeld kan materialene gjenbrukes i det uendelige. 75% av all aluminium produsert siden 1886, er fortsatt i bruk, og all innsamlet glassemballasje blir materialgjenvunnet.

Forbruker

Gjennom varehandelen kommer glass og metall ut til forbruker, i form av emballasje. Via emballasjemerking guides forbrukerne til retur av emballasjen etter bruk.

Hjemmehenting/ Returpunkt

Kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper samler inn emballasjen gjennom henteordninger eller returpunkter.

Stadig flere kommuner går over til hjemmehenting av glass- og metallemballasje. Overgang til denne ordningen øker innsamlet mengde med minimum 30%. Over 50 % av Norges befolkning har denne ordningen.

Sirkels anlegg

Alt glass -og metallemballasje som samles inn i Norge går til Sirkels gjenvinningsanlegg på Øra i Fredrikstad. Her blir emballasjen sortert, renset og foredlet for videre bruk. Ca 105 000 tonn ble samlet inn i 2022. Godkjent returgrad for drikkevareemballasje i glass er 95 % (01.07.2023-30.06.2024), det innebærer avgiftsfritak for miljøavgift.

Nytt glass og metall

Glass og metall smeltes om til råmateriale for nye produkter. Glasset med høyest kvalitet blir sendt til glassverk i Europa. Andelen resirkulert materiale i glassemballasje er meget høy. F.eks er det i gjennomsnitt 90 % resirkulert glass i en grønn glassflaske.

Metallemballasje deles i to ulike strømmer, magnetisk og ikke-magnetisk metall (aluminium). Ta kontakt med Norsk Metallgjenvinning AS for mer informasjon om gjenvinning av metallemballasjen https://www.norskmetallgjenvinning.no/

Glasopor

Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass. Materialet har en god isolerende effekt og brukes som lett byggemateriale, for eksempel som lettfylling i vei og anlegg.
Det mest finknuste glasset var det tidligere utfordrende å finne anvendelse for, men gjennom produksjon av Glasopor blir 100 % av innsamlet glassemballasje materialgjenvunnet.

Vareproduksjon

Medlemmer i næringsmiddelindustrien og varehandelen kjøper emballasje til produksjon av mat og drikkevarer. I glassemballasje er det meget høy andel resirkulert glass. Glassemballasje kan gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi.

Sirkel er ISO-sertifisert

Sirkel Materialgjenvinning AS er ISO-sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring, ISO 50001 Energiledelse og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø og sikkerhet.

ISO-sertifikat:

Sirkel Materialgjenvinning AS

Sirkel Glass AS

Bærekraftsrapport:

Last ned Sirkel Bærekraftsrapport 2022