Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Sirkel ønsker tettere samarbeid om kvalitet

26 . 03 . 2020

I årene fremover øker kravene til materialgjenvinning og å ta bedre vare på de ressursene som allerede er produsert. Vi i Sirkel tror på tettere samarbeid i verdisirkelen for å nå disse målene.