Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Sirkel inngår samarbeid med Restaurant Rest

15 . 03 . 2019

Sirkel og Restaurant Rest inngikk i 2018 et samarbeid for å forene krefter i kampen for et mer bærekraftig samfunn. – Sammen med Restaurant Rest ønsker vi å vise hvordan bærekraft og gjenvinning spiller på lag, sier markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel, Gunhild Solberg.