Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Innovativt verktøy som kan bidra til å lykkes i den sirkulære økonomien

Materialgjenvinningsmålene er hårete og kan være utfordrende å nå.
Sirkel Portal gjør det enklere å være tett på.

Sirkel Portal forenkler leverandørenes hverdag

Sirkel Portal er et nytt, innovativt dataverktøy fra Sirkel Glass AS. Sirkel Portal samler tung og vanskelig håndterbar informasjon og presenterer denne for leverandørene på en oversiktlig måte.

– Vi ønsket å gi bedre service til våre leverandører så de kunne følge bedre med på leveranser og statistikkgrunnlag. Tidligere var det mye kommunikasjon mellom partene, gjerne i forbindelse med avkortninger. I Sirkel Portal kan leverandøren følge leveransen i sanntid på egen datamaskin og se bilder av eventuelle avvik, så vi sitter igjen med en felles forståelse av hva som er grunnlaget for en eventuell avkortning, sier Jacob Smith, direktør innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass AS.

Sirkel Portal er utviklet av Sirkel Glass AS og bygger på Power BI fra Microsoft.

– Leverandørene får et personlig dashbord, hvor de kan følge volumutvikling og kvalitetsutvikling gjennom hele året og sammenligne dette med samme periode i fjor. Systemet oppdateres åtte ganger om dagen og der leverandørene tidligere måtte vente på en månedlig avregning kan de nå logge inn selv og få oppdaterte tall, sier Eva Merete Brække, logistikk- og kvalitetskoordinator i Sirkel AS.

Eva Merete Brekke, Logistikk- og kvalitetskoordinator

Unik

Trondheim Renholdsverk er en av aktørene som har tatt i bruk Sirkel Portal.

– Sirkel Portal er unik – vi ser hver enkelt leveranse og verktøyet er mer detaljert og mer brukervennlig enn andre kundeportaler, sier Tor Andreas Skagseth, driftsleder ved Trondheim Renholdsverk.

Med verktøyet har han informasjonen han trenger tilgjengelig når han ønsker den.

– Det beste er at vi ikke er avhengige av andre for å få svar på det vi lurer på. Før måtte vi sende en forespørsel eller vente på månedsrapporten, og kontrollere det opp mot våre egne tall. Nå har vi tilgang selv og kan se på det når vi har tid, sier han.

Avvikskontroll

Hålogaland Ressursselskap IKS (HRS) bruker Sirkel Portal for å holde oversikt over avvik og avkortninger.

– Jeg ble involvert etter at vi i en periode hadde levert dårlig kvalitet på glass- og metallemballasjen, som resulterte i en høy avkortningsprosent. Vi hadde et møte med Sirkel Glass, hvor vi snakket om tiltak for å bedre kvaliteten. I den forbindelse fikk jeg tilgang til Sirkel Portal, for å få en fortløpende oversikt på kvaliteten på leveransene våre, sier Kjell André Eide, HMSK-leder i HRS.

Han har brukt systemet i rundt et halvt år.

– Det er et veldig oversiktlig system, som gir dataen vi trenger. Som bruker er det lett og forståelig å navigere rundt i systemet. Det er positivt at du kan følge med på status på leveransen fortløpende. Vi følger mest med på avkortning i pris. Vi ønsker å levere god kvalitet, men når vi ser at vi leverer dårlig kvalitet over tid må vi iverksette tiltak, sier han.

Kjell André Eide, HMSK-leder i HRS

Rask respons

Sirkel Portal er nå tilgengelig for alle Sirkels leverandører.

– Applikasjonen er gratis for Sirkels leverandører. Funksjonaliteten er veldig god og når man først får dykket ned i systemet er det mye man kan finne, sier Smith.

Systemet vil også bli tilgjengelig for flere aktører.

– Vi er opptatt av å være innovative og fremme i skoen. Vi ønsker å se muligheter for å dyrke vår posisjon og tilby nye tjenester til aktørene i vår verdikjede, og kommer til å sette av ressurser til å videreutvikle verktøyet til andre deler av verdikjeden, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel.

Ønsker du å ta i bruk Sirkel Portal? Ta kontakt med:

Eva Merete Brække,
Logistikk- og kvalitetskoordinator, Sirkel Glass AS
Tlf: 996 16 699
e-post: eva.merete.braekke@sirkel.no