Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Avgiftsfritak for drikkevareemballasje av glass videreføres!

95 % returandel for drikkevareemballasje av glass og dermed avgiftsfritak for miljøavgiften blir videreført etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

Takk til hele sirkelen!

For tredje gang har drikkevareemballasje av glass oppnådd 95 % returgrad og dermed avgiftsfritak for miljøavgift. Godkjenningen gjelder for perioden 01.07.22-30.06.23.

– Sammen er vi en god sirkel, ingen tvil om det, sier administrerende direktør i Sirkel Glass, Morten Sundell. Dette resultatet kommer ikke uten godt og bredt samarbeid i hele verdisirkelen. Vi ønsker derfor å sende en stor takk til kunder, leverandører, medlemmene våre og andre samarbeidspartnere.

Stadig flere får hjemmehenting av glass-og metallemballasje rett utenfor døra, dette har stor effekt for returgraden av glassemballasje. Drikkeflasker er de fleste gode til å levere, men vi ser at innsamlingen av annen glassemballasje og metallemballasje øker ved innføring av en mer tilgjengelig innsamlingsløsning. Innsamlingsordningen for glass- og metallemballasje er den mest tilgjengelige returordningen for drikkevareemballasje med over 1,2 millioner hentepunkter, til sammenlikning er det ca 4000 dagligvarebutikker i Norge.

Åpen og inkluderende returordning

Retursystemet for glassemballasje er åpent for både store og små medlemmer og det stilles få spesielle designkrav til glassemballasjen. Et lite gårdsbryggeri som leverer øl på en spesialflaske har samme tilgang til systemet som de store bryggeriene og nyter godt av den samme returgraden.

– Vi håper medlemmene våre er stolte av å være en del av et system som gir plass til alle og som samtidig gir et så godt resultat. Vi ser frem til fortsettelsen, avslutter Sundell.