Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Den finske skumglassprodusenten Foamit Group kjøper opp Glasopor AS

Foamit Group Oy, som er en del av den finske konserngruppen Partnera Oyj, har i dag avtalt å kjøpe 100 % av det norske skumglassproduksjonsselskapet Glasopor AS.

 

Foamit Group Oy, som tilhører den finske konserngruppen Partnera Oyj, og Sirkel Materialgjenvinning AS har i dag signert en avtale hvor Foamit Group kjøper opp 100 % av det norske skumglassproduksjonsselskapet Glasopor AS. Oppkjøpet forventes å være gjennomført innen utgangen av september 2021.

Glasopor, som ble grunnlagt i 2002, har to skumglassfabrikker i Norge, den ene i Skjåk og den andre i Fredrikstad. Selskapet har 34 ansatte. Alle ansatte blir med videre etter eierskiftet. I fremtiden vil Sirkel Materialgjenvinning AS konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne.

– Jeg er glad for at Glasopor nå blir en del av Foamit Group, som er en av verdens største skumglassprodusenter og som har bedre forutsetninger for å utvide og utvikle virksomheten til Glasopor for fremtiden. Eieren av Foamit Group, Partnera, er et børsnotert selskap med god kapitaldekning, som utvikler sine selskapers verdi på lang sikt. Fremover vil Sirkel konsentrere seg om glassgjenvinningsvirksomheten og utviklingen av denne for å sikre en stadig mer effektiv sirkulærøkonomi til det beste for aktørene i det norske markedet. En langvarig samarbeidsavtale med Glasopor er en forutsetning for dette og vil naturligvis fortsette, samtidig som Sirkel fortsetter som en viktig råstoffleverandør til Glasopor, sier administrerende direktør i Sirkel Materialgjenvinning AS, Per Annar Lilleng.

Oppkjøpet styrker Foamit Groups posisjon som den viktigste skumglassprodusenten i Norden og en av de største aktørene i bransjen på verdensbasis.

– Foamit Group har som mål å utvide og videreutvikle virksomheten innen glassgjenvinning og skumglassproduksjon. Oppkjøpet av Glasopor vil gi oss tilgang til nye markeder, og det vil både gi oss mer kapasitet til skumglassproduksjonen og ny kompetanse i bruk av skumglass på forskjellige områder. Tilgjengeligheten av råvarer vil også bli bedre. Skumglassgranulat er et ekstra miljøvennlig og lett byggemateriale laget av renset resirkulert glass, og etterspørselen øker i takt med etterspørselen etter sirkulærøkonomiprodukter. Oppkjøpet av Glasopor er i tråd med vekststrategien vår og gjør oss i stand til å delta i stadig større prosjekter, sier administrerende direktør i Foamit Group, Kalle Härkönen.

– Gjennom en langsiktig avtale med Foamit Group sikres videre materialgjenvinning av det innsamlede glasset, forsikrer Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass AS.

Les mer