Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Videreføring av godkjent returandel på 95 %!

95 % returandel for drikkevareemballasje i glass og dermed avgiftsfritak for miljøavgiften blir videreført etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

95 % returandel for drikkevareemballasje i glass og dermed avgiftsfritak for miljøavgiften blir videreført etter godkjenning fra Miljødirektoratet.

– det er fantastisk! Selv om 2020 ble et annerledes år, har det norske folk holdt fast på de gode vanene med å kildesortere glassemballasje. Vi kan ikke annet enn å takke forbrukerne, leverandører, våre ansatte og andre samarbeidspartnere, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Giftfritt kretsløp

Den 16. juni i år ble regjerningens «Nasjonale strategi for en grønn, sirkulær økonomi», lansert. En av visjonene i rapporten er «et samfunn der ressurser blir brukt og brukt igjen på en effektiv måte i giftfrie kretsløp der de erstatter uttak av, og produksjon med, nye ressurser» (Les strategien her ).

Glassemballasje er et unikt eksempel på et sirkulært, giftfritt kretsløp. Når en glassflaske først er produsert kan den gjenvinnes i det uendelige, så lenge vi er flinke til å returnere den tilbake inn i systemet. Og i Norge er vi en av de beste i verden på akkurat det.

– Strategien fra regjeringen er motiverende for oss som jobber med glassemballasje, vi får bekreftet at vi jobber midt kjernen av den sirkulære økonomien med et materiale som er 100 % sirkulært, fortsetter Sundell.

For å kunne bruke 100% resirkulert glass i en ny flaske må det være meget god kvalitet på det resirkulerte glasset.

– Kvalitet på de resirkulerte materialene må komme høyere opp på agendaen for å kunne lykkes med en etablere en sirkulær økonomi, vi er avhengig av en forståelse og erkjennelse av viktigheten av god kvalitet i alle ledd i verdikjeden, understreker Sundell.

Det resirkulerte glasset leveres som råvarer til ny glassemballasje. Foto: Per Tore Molvær

Det enkle er ofte det beste

9 av 10 nordmenn vet hva bærekraft betyr, og mange ønsker å leve et bærekraftig liv. Da må vi legge til rette for at de skal kunne gjøre det i hverdagen. Henteordning for glass- og metallemballasje, som vi har i store deler av Norge, er det mest effektive på å samle inn drikkevareemballasje. Med utbredelsen av henteordning er det 1,2 mill. hentepunkter for glass- og metallemballasje og det blir stadig flere.  Folk ønsker ikke å bringe emballasje til returpunkter eller til butikker langt unna, de vil ha enkle ordninger om fungerer, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass.

Sammen er vi en god sirkel

De kommunale og interkommunale renovasjonsselskapene gjør en kjempeinnsats med å innføre mer innbyggervennlige innsamlingssystemer, og det er stadig nye selskap som går over til henteordning på glass- og metallemballasje.

Ved innføring av henteordning oppnår man minimum 35 % økning i innsamlet glass- og metallemballasje. En returprosent på 95 % sier oss at vi har tatt ut mye av potensiale når det gjelder drikkevareemballasje i glass, men det er fremdeles en del potensiale fra annen glassemballasje og metallemballasje. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med renovasjonsselskapene i årene fremover, avslutter Jacob Smith.