Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Bevaringskraft- fremtidens superkraft?

Hvordan er vår evne til å ta vare på ressursene som vi har ansvaret for på vegne av medlemmene våre? Hva skjer i glassemballasjens verdisirkel?

Bevaringskraft- fremtidens superkraft?

Her kan du lese vår rapport Bevaringskraft 2021. Sirkel fylte 30 år i 2021 og startet med sirkulærøkonomi lenge før dette ble viktig for de fleste. Faktisk har man innenfor glassindustrien jobbet med å ta vare på glassemballasjen i mange tiår og det er det gode grunner for.

Glassemballasje er en verdifull ressurs som kan gjenvinnes i det uendelige. Sirkel jobber for å ta vare på disse verdiene på en måte som skaper nye verdier og som gir betydelige miljøbesparelser. Vi er med på å bevare planeten for fremtidige generasjoner og sikrer mindre utnyttelse av jordas begrensede ressurser – bærekraft i ordets rette forstand, eller bevaringskraft som vi liker å kalle det.

Sirkel ivaretar i tillegg medlemmenes produsentansvar og sikrer at glassemballasje som blir satt på markedet samles inn og gjenvinnes.