Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Hvem er best i landet her?

Sterk konkurranse blant de nominerte til kåringen Årets leverandør av glass- og metallemballasje til Sirkels anlegg i Fredrikstad.

Hvem er best i landet her?

Innherred Renovasjon IKS stakk av med utmerkelsen Årets leverandør av glass og metallemballasje til Sirkels anlegg i Fredrikstad, gratulerer!

 

Det var hard konkurranse og fire verdige nominerte til årets pris:

1.kvartal: Bærum kommune

Begrunnelse: Bærum kommune har bringeordning for glass- og metallemballasjen. De har en meget god kvalitet på glass- og metallemballasjen som leveres til Sirkel. Historisk sett har de en avkortningsprosent på ca. 2 %. I 1. kvartal 2023 har de en avkortningsprosent på 0,76 %, med dette er Bærum kommune en av landets beste leverandører når det kommer til kvalitet på glass- og metallemballasjen, gratulerer! Vi ønsker lykke til med overgangen til henteordning, som nå rulles ut i Bærum kommune.

2. kvartal: Reno-Vest IKS

Reno-Vest har bringeordning for glass- og metallemballasje, og har en positiv utvikling både på volum og kvalitet i 2023.
Sammenliknet med 2022 er volumet 21,65 % høyere i 2023. Selskapet imponerer også med betydelig bedre kvalitet på innsamlet glass- og metallemballasje, men en avkortningsprosent på 2,57 % i 2023 sammenliknet med 11,99 % avkortning i 2022.

3. kvartal: SIMAS IKS

Simas IKS imponerer med godt kvalitetsarbeid og har hatt en betydelig kvalitetsheving på sine leveranser til Sirkel. I 2022 hadde Simas 12,33 % avkortninger på sine leveranser, i 2023 er avkortningene redusert til 4,55 %.
I tillegg har SIMAS henteordning for glass- og metallemballasje og har hatt en økning på 33 % i innsamlet mengde etter overgang til henteordning. De har også vist at de har fokus på kvalitet ved gjennomførte kvalitetstiltak som er støttet av NMG og Sirkels kvalitetsfond.

4. kvartal: Innherred Renovasjon IKS:

Innherred Renovasjon imponerer med en god utvikling på kvaliteten på glass- og metalllemballasjen, og avsluttet 2023 med en avkortningsprosent på 2,04% i 4. kvartal. 2023. Dette er en betydelig forbedring fra en avvkortningsprosent på 9 % i 2022. Selskapet har hatt henteordning siden 2019 og har hatt en økning i innsamlet mengde på 34 % med ny ordning. De peker på langsiktig arbeid, innstamming rundt omlastning/ettersortering og kommunikasjon som nøkkelfaktorer for det gode resultatet.

Prisen ble delt ut under Avfallskonferansen Midt-Norge på Hell, Stjørdal. Selve prisen er laget av eik og 100 % resirkulert glass som er levert til Sirkel.

 

Innherred Renovasjon IKS er kåret til årets leverandør 2023

Hvorfor kåringen «Årets leverandør»?

Vi deler målet om økt materialgjenvinning med alle våre leverandører. For å lykkes med sirkulærøkonomi er det strenge kvalitetskrav til de resirkulerte råvarene. Hele sirkelen må ha fokus på kvalitet for å sikre at materialene kan gå i en evig sirkel, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Som en del av kvalitetsarbeidet har vi siden 2020 gitt heder og ære til de som jobber litt ekstra med kvaliteten på glass- og metallemballasjen og som dermed bidrar til enda bedre materialgjenvinning, fortsetter Sundell.

Store forskjeller mellom leverandørene

Det er veldig store forskjeller mellom leverandørene, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass.

Vi har leverandører med henteordning som har en avkortningsprosent på 1 % i gjennomsnitt, så har vi kommuner med bringeordning som har 40 % avvik på sine leveranser. Vi har jobbet tett med mange av leverandørene de senere årene. Vår erfaring er at det ofte er flere kostnadseffektive tiltak som gir stor effekt. Bedre kvalitet og dermed bedre oppgjør for glass- og metallemballasjen dreier seg i stor grad om opplæring og fokus hos de som samler inn emballasjen. Hvis man innfører gode avviksrutiner og gir renovatørene tid og mulighet til å følge opp på rutene er mye gjort, fortsetter Smith.

Her er noen anbefalte tiltak:

 • Begrenset innkast på beholdere som er større enn 140 liter.
 • Bedre merking av nedgravde og fellesløsninger med beholdere.
 • Bruk av de nasjonale sorteringsmerkene.
 • Avvikslapp festes på dunk med beskjed om feilsortering og at abonnenten må rydde opp før neste ordinære tømming
 • Styrket kommunikasjon med innbyggerne og det kommuniseres at det kun er emballasje fra mat og drikke som skal kildesorteres i glass- og metallbeholderne.
 • Adskilt omlastning
 • Parallelt fokus på farlig avfall og annen metallemballasje
 • Tett samarbeid og oppfølging av egne renovatører eller med selskapet som har kontrakt på innsamling. Kontroll ved omlastning og på innsamlingsrute.
 • Sortering før emballasjen sendes til Sirkel i startfasen av kvalitetsarbeidet for å få innsikt i «hvor skoen trykker».

 

Hvordan bli nominert til neste års pris?

Kriterier for utmerkelsen er som følger:

 • positiv utvikling volum
 • positiv utvikling kvalitet

Andre kriterier som kan styrke kandidaturet (skjønnsmessig vurdering):

 • tiltak ved innsamling
 • tiltak ved omlastning
 • tiltak ved transport
 • tiltak avvikshåndtering
 • informasjon -og kommunikasjonstiltak ovenfor innbyggerne.

Kvartalets leverandør blir til Årets leverandør

Siden 2020 har Sirkel kåret kvartalets leverandør. Kåringen «Kvartalets leverandør» er avsluttet, men Sirkel vil fortsette å gi oppmerksomhet til de beste leverandørene. I årene fremover skal vi kåre årets leverandør, fire leverandører vil bli nominert til prisen og en verdig vinner vil bli utnevnt til Årets leverandør av glass- og metallemballasje. Innherred IKS er det første vinneren av prisen Årets leverandør.

Tidligere vinnere av Kvartalets leverandør:

3. kvartal 2020- Fredrikstad kommune

4. kvartal 2020- Øras IKS

1. kvartal 2021- VØR IKS

2. kvartal 2021- MOVAR IKS

3. kvartal 2021- Follo Ren IKS

4. kvartal 2021- Oslo REG

1. kvartal 2022- IRMAT IKS

2. kvartal 2022- Ikke kåret

3. kvartal 2022- IATA IKS

4. kvartal 2022- RIR IKS