Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Ny runde for NMG og Sirkels kvalitetsfond

Kvalitetsfondet videreføres med noen endringer

Sirkel og Norsk Metallgjenvinning ønsker å støtte opp under lokale/regionale tiltak for å bedre kvaliteten på glass-og metallemballasjen.

Det er gjort noen endringer når det gjelder hvem som kan søke og hvilke tiltak som kan støtte. Den største endringen er at det kun er selskaper/kommuner med henteordning eller vedtak om innføring av henteordning som kan søke om støtte i 2024.

Utlysning 2024:

Størrelse: 1,5 millioner for 2024

Hvem kan søke: Kommunale-og interkommunale renovasjonsselskap med henteordning eller vedtak om innføring av henteordning av glass- og metallemballasje.

Søknadsfrister 2024: 15. april og 15. september

Hvilke typer tiltak kan få støtte?

Tiltak som:

– fremmer riktig sortering i kasteøyeblikket, enten på kjøkkenet eller ved avfallsdunk. Med dette menes konkrete tiltak som gjør det enklere å sortere, for eksempel merking av beholdere.

-er rettet mot de som jobber med renovasjon/innsamling av glass- og metallemballasjen, med mål om å øke kunnskap, kompetanse og bedre innsamling.

– Har som mål å bedre kvaliteten på glass -og metallemballasjen

– Er målbare og med beskrivelse av hva som skal måles

– Ikke allerede er faste/årlige aktiviteter/tiltak

Det gis ikke støtte til investeringer i fysisk infrastruktur (dunker, containere etc.) innenfor rammen av dette fondet. Filmer til sosiale medier/andre medier prioriteres ikke.

Du kan styrke søknaden ved å:

– Samarbeide med andre kommuner/IKS

– Lage tiltak som har potensiale for langtidsbruk/ ombruk

– Lage tiltak som kan deles med andre kommuner/IKS

Motivasjon og engasjement teller alltid positivt!

Rapportering

  • Ved tildeling av midler skal det avholdes min. ett statusmøte, samt leveres en rapport innen 6 mnd. etter tildeling.

Les mer om fondet og hvem som tidligere har fått støtte

Søknad og spørsmål til:

Norsk Metallgjenvinning:
Blair Malcolm
Prosjektleder
E-post: blair.malcolm@norskmetallgjenvinning.no
Telefon: 976 77 386

Sirkel:
Gunhild Solberg
Markeds-og kommunikasjonssjef
E-post: Gunhild.solberg@sirkel.no
Telefon: 97014128