Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Covid-19: Mottak av glass- og metallemballasje går som normalt

Vi anmoder om å ta hensyn ved å følge smittevernregler ved levering på anlegget

Mottaket av glass- og metallemballasje går fremdeles som normalt ved gjenvinningsanlegget i Fredrikstad og Sirkel vil holde leverandørene oppdatert når det gjelder mottakssituasjonen. Per nå er hele Østlandet i en sårbar situasjon og vi oppfordrer til å ta ekstra hensyn ved levering på anlegget vårt.

– Vi vil gi all honnør til våre ansatte som holder hjulene i gang. Vi har sett en formidabel innsats fra de ansatte i månedene etter at Norge stengte ned 12. mars. Vi har hatt historisk lavt sykefravær i denne perioden. Det er ikke annet enn veldig imponerende, sier fabrikksjef Espen Sandsdalen.

Levering

Ved levering på mottaket anmoder vi om å forholde seg til helsemyndighetenes retningslinjer for å redusere smitterisiko (oppdatert 26.01.2021):

  • God håndhygiene
  • Tilstreb å holde minimum 1 m avstand fra andre
  • Avstå fra å håndhilse på andre
  • Avstå fra å klemme andre
  • Vask/desinfiser hender før og etter papirhåndtering og registrering på vekta.
  • Rengjør cockpit og øvrige kontaktflater hyppig. Ta dere tid til å gjøre dette. Bruk wipes.

Til informasjon opprettholder vi hyppig rengjøring og desinfisering av toalettene som er disponible for sjåfører på mottaket slik at de blir rengjort og desinfisert på daglig basis.

Sirkel har gjort forberedelser for å opprettholde full drift med henblikk på en situasjon som denne. Derfor forventer vi ikke at den ordinære driften vil bli rammet i betydelig grad på kort sikt. Det er likevel nødvendig å legge planer for at også vi kan bli rammet av virusutbruddet Covid-19 hvis vi får en ytterligere eskalering av smitteomfanget.

Vi ønsker derfor å formidle anbefalte tiltak til våre leverandører av glass- og metallemballasje på et tidlig stadium slik at vi sammen kan iverksette tiltak som reduserer utfordringene ved en eventuell begrensning av mottakskapasitet.

Anbefalinger ved en eventuell mottaksbegrening/stopp

Vi gir følgende anbefalinger til våre leverandører ved en eventuell mottaksbegrensning/stopp:

  1. Renovasjonsselskapene utnytter egen lagringsplass for glass- og metallemballasje i den grad det er mulig.
  2. Renovasjonsselskap som har henteordning av glass- og metallemballasje bør vurdere muligheten for å bare tømme beholdere som er mer enn 50% fulle.
  3. Ved en eventuell mottaksstans hos Sirkel oppfordres renovasjonsselskapene til melde ifra til oss i så god tid som mulig om tidspunktet for når renovasjonsselskapet er nødt til å gjenoppta leveranser, samt forventet mengde.

Sirkel skal håndtere en trafikk på ca. 10 000 tonn glass- og metallemballasje hver mnd. fremover. Dette gjelder både mottak fra leverandører og levering av ferdigvarer til kunder. Vi forbereder back-up løsninger for alle deler av vår virksomhet, men ønsker så langt det er mulig å unngå ekstern lagring av både innkommende glass- og metallemballasje og ferdigvarer fra anlegget. Innkommende varer medfører en utfordring ut fra et forsøplingsperspektiv og utgående varer må sikres slik at det ikke blir tilført kritisk forurensning. Vi erkjenner at dette er utfordringer som også våre leverandører har.

 

 

Meld deg på vårt nyhetsbrev