Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Nå skal det blåses liv i gamle fabrikklokaler og brukte vinflasker!

Studio Sirkel etableres på Vaterland i Fredrikstad.

Nå skal det blåses liv i gamle fabrikklokaler og brukte vinflasker

Utenfor gamlebyen i Fredrikstad og i gangavstand til industriområdet på Øra begynner det gamle fabrikkområdet på Vaterland å våkne til liv som Vaterland Bevaringssenter.

Her skal Sirkel blåse nytt liv i brukte vinflasker og syltetøyglass ved å etablere et glassverksted som skal produsere bærekraftige og attraktive produkter av 100 % resirkulert glass. Med dette etableres Norges første glassverksted som baserer seg på å bruke resirkulert emballasjeglass i produksjonen. Hovedmålet med etableringen er å motivere enda flere til å kildesortere glassemballasjen, ved å vise at tacoglass og vinflasker er verdifulle ressurser som kan blir til fantastiske produkter, gang på gang.

– Vi ønsker også å bidra til å utbre bruken av resirkulert glass i glassproduksjon i hele Norge, og dermed bidra til å gjøre glassproduksjon mer bærekraftig, sier Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel.

I 2018 var Sirkel bidragsyter ved etableringen av Restaurant Rest i Oslo. Restaurant Rest er en «high-end» restaurant som baserer seg på mat som skulle vært kastet eller ressurser som vanligvis ikke tas vare på.

Sirkel bidro med dekketøy til restauranten laget av 100 % resirkulert glass fra norske husholdninger, i samarbeid med Odd Standard som stod for design og Formbar Glassverksted i Haugesund som produserte dekketøyet.

– Vi har lenge hatt et ønske om å produsere glassprodukter av det innsamlede glasset i Norge. Samarbeidet med Rest forsterket dette og frøet ble sådd om å kunne produsere disse produktene i nærheten av gjenvinningsanlegget vårt på Øra, fortsetter Solberg.

Våren 2021 blir denne visjonen realisert ved å etablere en nyutviklet, nedskalert glassfabrikk i de gamle industrilokalene på Vaterland. Det svenske selskapet Essemce har utviklet de elektriske ovnene med tanke på energieffektivisering og høy grad av varmegjenvinning. Produksjonen vil skje med 100% fornybar energi med opprinnelsesgaranti.

Heidi Skofsrud er utdannet glassblåser fra Hadeland Glassverk og startet i en prosjektstilling som glassblåser 1. april, hun vil være med å drive og utvikle Sirkels glassverksted.

Glassblåser Heidi Skofsrud skal blåse nytt liv i det resirkulerte glasset

Vaterlands historie strekker seg tilbake til 1500-tallet da Vaterland ble etablert som en forstad til Fredrikstad festning (Gamlebyen). Fabrikklokalene ble bygget i 1899, og det ble etablert en eddiksyrefabrikk på området. Like før første verdenskrig fattet Sam Eydes ‘Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industri’ (etbl. 1904, forløper til Elkem) interesse for eiendommen. De etablerte ‘Fredriksstad Elektrokemiske Fabrikker’ på anlegget, med det formål å fremstille natrium superoxyd og klorsurt kali, som den første i Norge, primært til sprengstoffindustrien.

Fra 1934 til 1975 drev A/S Norsk Læderindustri (Fibre Exporting Factories A/S) produksjon på området. Produksjonen ble lagt ned og i 1975 ble bygningsmassen overtatt av Ragnar Christianslund som kjøpte eiendommen til boligformål.

Fabrikklokalene har siden 80-tallet fungert som et uoffisielt «kulturhus» for kunstnere og musikere, CC Cowboys hadde sin oppstart her og brukte deler av lokalene som øvingslokale i mange år. Leieinntektene har vært lave og bygningsmassen har forfalt.

I dag eies industrilokalene av barna til Ragnar Christianslund, i selskapet Christianslund Holding AS. Selskapet har som mål å gi nytt liv til de historiske teglverksbygningene ved Glommas utløp. De ønsker å bidra til å fremme håndverkstradisjonen og ta del i sirkulærøkonomien ved å legge til rette for gjenbruk, reparasjon og forbedring.

– Vi ønsker å bidra til å ta vare på det gamle glasshåndverket. Heving av Sirkels kompetanse om glass som materiale er også et viktige argument for denne satsningen, etableringen her på Vaterland er derfor midt i blinken for Sirkel, avslutter Solberg.

Sirkels glassverksted er i ferd med å etableres i de gamle fabrikklokalene på Vaterland i Fredrikstad