Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

God design kan gi lettere glassemballasje

Glassprodusent inviterer til designsamarbeid for å lage lettere emballasje

Ardagh Group har 56 produksjonsenheter i Europa og Nord- Amerika og sysselsetter over 16000 mennesker. Selskapet er leverandør til mange store merkevarer som Nestle, Unilever, Coca Cola og AB Inbev, og har som mål å produsere bærekraftige produkter fra et bærekraftig selskap.

Produksjonen består av glass- og metallemballasje og 93 % av inntektene kommer fra produksjon av emballasje til mat og drikke.

Glassemballasje står sterkt i Europa

Geir Aasnes er ansatt i Ardagh Moss AS som er Ardaghs avdeling i Norge. Han jobber med å dekke behovet for glassemballasje på det norske markedet:

– Etterspørselen etter glassemballasje i Norge har vært stabil de siste årene, men vi ser en positiv utvikling på konservesdelen av markedet. Glass har noen klare fordeler som emballasje til mat, ved lang holdbarhet og at det tåler høye temperaturer. Glass har også høy gjenbruksprosent, all utsortert glassemballasje blir brukt som råvarer i nye produkter. Det er også et unikt materiale ved at det kan gjenbrukes uendelig uten å tape verdi, sier Aasnes.

Med en markedsandel på 80-85% på det nordiske markedet har Aasnes god oversikt over de ulike trendene når det gjelder glassemballasje.

– Glassemballasjen står sterkere i Sverige og Danmark, fortsetter Aasnes. I disse landene får vi stadig forespørsel fra kunder som ønsker å utvikle nye produkter emballert i glassemballasje, det samme gjelder i Tyskland og sentral- Europa, der glass står sterkt som emballasje.

I en uavhengig undersøkelse gjennomført av InSites Consulting på vegne av FEVE (feve.org) på slutten av 2019 ble 10 000 europeere i 13 land spurt som deres forhold til emballasje. Undersøkelsen viser at 91 % av europeerne anbefaler glass som den beste emballasjen til venner og familie, og over 50 % sier at de velger oftere glass nå enn de gjorde for 3 år siden.

91 % av europeerne anbefaler glass som den beste emballasjen til venner og familie.

Vil gjøre glassemballasje mer bærekraftig.

Produksjon av glassemballasje krever betydelige mengder energi. Ardagh har en ambisiøs plan om å gjøre glassemballasjen de produserer enda mer bærekraftig og sikter mot en overgang til 100% fornybar energi i produksjonen.

For noen år siden gikk Ardagh bort fra bruk av tungolje i produksjonen, og produserer nå på 80 % gass og 20 % elektrisitet. I tilknytning til de to glassverkene i Sverige og Danmark er det bygd fjernvarmeanlegg som sørger for oppvarming av skår og gir varme til store deler av områdene rundt fabrikkene.

Ardagh har, sammen med 19-20 aktører i glassindustrien inngått et samarbeid om å utvikle en hybridovn som vil gå på 80% el og 20 % naturgass. Ovnen skal være produksjonsklar i 2023. Den nye teknologien vil styrke glassets konkurransekraft som bærekraftig emballasje. Les mer her: The Furnace for the Future – FEVE

Fargekrav gir lavere andel resirkulert

Utviklingen går mot å bruke stadig mer resirkulert glass. Nord-Europa har kommet lengst og resirkulert-andelen på det grønne glasset er på imponerende 85-90%. I det blanke glasset er gjennomsnittet 70% resirkulert glass.

– Vi setter stadig strengere krav til den resirkulerte varen slik at vi kan bruke høyere andel resirkulert i produktene våre. For å kunne øke resirkulert-andelen i det blanke glasset må kundene våre akseptere en viss grad av fargenyanser i glasset. Jo hvitere glass kunden krever jo mindre resirkulert glass kan vi bruke. Den høye andelen resirkulert skyldes også at vi i Skandinavia har verdens beste innsamlingssystem for glassemballasje. Det er positivt å se at innsamlingssystemet for glass stadig styrkes ved at kommuner innfører hjemmehenting av glass- og metallemballasjen, fortsetter Aasnes.

Inviterer til samarbeid på design av lettvektsemballasje

Det er ikke bare kundenes krav til farge som påvirker hvor bærekraftig glassemballasjen er. Vektreduksjon er også en viktig del av bærekraftsarbeidet.

– Designet på glassemballasjen påvirker vekten i stor grad. Vi ønsker tettere dialog med kundene for å kunne optimalisere designet slik at vi kan lage lettere glassemballasje. Ofte erfarer vi at kundene kommer med ferdige design som de ønsker produsert. Da er det ikke alltid rom for å jobbe med optimalisering av vekt. Vi ser potensiale i å øke kunnskapen hos designerne på hvordan man kan designe lettere emballasje. Dette er nok like mye en utfordring til oss selv om å tydelig kommunisere hvilke design som kan gi lettere emballasje.

– En liten «fun fact» er at den mest optimale formen på glass faktisk er en rund kule. I en kule er glasset jevnt fordelt og det er ingen spenninger, fortsetter Aasnes

Tøff konkurranse fra andre materialer

Glassemballasje møter tøff konkurranse fra andre emballasjetyper, spesielt plastemballasje. Plasten har lavere vekt og kommer i mange sammenhenger bedre ut hvis man bare sammenlikner CO2-utslipp.

– Vi jobber for å snu dette bildet og jobber hardt for å gjøre glassemballasje klimanøytral. Vi rykker stadig nærmere og innen få år kan dette bildet være snudd. Glass har i tillegg mange egenskaper som andre materialer ikke har, glass tilfører ikke smak eller lukt, skaper et fint inntrykk kvalitetsmessig og gir lengre holdbarhet på produktene, fortsette Aasnes.

– Sist, men ikke minst er glass et permanent materiale som kan gjenvinnes igjen og igjen uten å tape verdi. Noe som gjør at materialet passer rett inn i den sirkulære økonomien som nå utvikles i EU og resten av Europa, avslutter Aasnes.

Glassemballasje kan gjenvinnes i det uendelige