Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Endret forbruksmønster gir økt gjenvinning?

Hvordan påvirket stengte grenser, fly på bakken og mye hjemmesitting egentlig gjenvinningen?

De aller fleste av oss vil nok huske 2020 som et annerledes år, men for Sirkel ble 2020 i stor grad et normalår, med en fantastisk inngang til sommeren.

I starten av juni kom beslutningen om at myndighetene har godkjent 95 % returgrad for drikkevareemballasje i glass. En returgrad på 95 % utløser avgiftsfritak for miljøavgift, noe som har vært et overordnet mål for Sirkel gjennom mange år. Hardt arbeid og godt samarbeid med andre aktører i verdisirkelen har gjort dette mulig.

– Vi er veldig stolte over endelig å ha nådd målet som vi har jobbet for i mange år, sier administrerende direktør i Sirkel Glass AS, Morten Sundell. Vi retter en stor takk til de andre delene av verdisirkelen. Spesielt kommunale- og interkommunale renovasjonsselskap som har gjort en kjempejobb med å gjøre det mye enklere for innbyggerne å resirkulere glass- og metallemballasje de siste årene, ved innføring av henteordning i store deler av landet.

Drastisk endring i forbruksmønsteret

Ca 73 % av glassemballasjen som samles inn kommer fra drikkevarer, av dette kommer en betydelig andel fra alkoholholdige drikker. SSB rapporterte i desember 2020 om en sterk økning i alkoholkonsumet i 3. kvartal 2020, med en økning i alkoholomsetning av ren alkohol på 22,1 % sammenliknet med 3. kvartal 2019. Sterkest økning er rapportert på vin med en økning på 45,6 %, dernest brennevin og rusbrus med hhv. 36% og 38,1 %.

Med bakgrunn i disse tallene skulle man kunne forvente at annerledes året medførte en økning i innsamlet mengde drikkevareemballasje i glass, siden glassemballasje benyttes på en stor del av vin -og brennevinsproduktene på det norske markedet, men bildet er nok mer nyansert.

Tallene fra SSB inkluderer ikke Tax-Free og privatimport og er nok i større grad et resultat av endret forbruksmønster. Som vi alle kjenner til fikk både grensehandel og Taxfree-handel en bråstopp i mars pga. pandemien. Norstat meldte i desember 2020, i målingen Koronamonitor, at nordmenns alkoholkonsum ikke har endret seg nevneverdig pga pandemien. Dette understøttes også av en undersøkelse, publisert 1. oktober 2020 som ble gjennomført på oppdrag fra SSB og FHI.

Når det gjelder annen glassemballasje kan vi se en indikasjon på at flere har spist middagene hjemme under pandemien. Det ligger an til en betydelig økning i matvarer i glassemballasje på det norske markedet i 2020, sammenliknet med tidligere år. Santa Maria og Old El Paso rapporterer begge om vekst på hhv. 16 % og 12,7 % i butikkomsetning.

– Matvarer kommer stort sett i blankt glass. Andelen blankt glass som kommer inn til oss har økt de seneste årene, som et resultat av at flere innfører henteordning av glass- og metallemballasje. Denne utviklingen har styrket seg i løpet av 2020, sier Sundell.

Første gang over 100 000

Dette bildet stemmer også godt med innsamlet mengde glass- og metallemballasje i 2020 som endte på 103 181 tonn, dette tilsvarer en moderat økning på 3,4 % sammenliknet med 2019. For første gang ble det samlet inn over 100 000 tonn glass- og metallemballasje, noe som er en viktig milepæl for returordningen.

Vårt mål er å samle inn all glassemballasje på markedet, det er gledelig at vi stadig kommer nærmere og nærmere målet, sier direktør for innsamling og gjenvinning, Jacob Smith. Vi ser oss ikke fornøyd med å tilfredsstille myndighetskravene, vi tar samfunnsansvaret på alvor og vil fortsette å jobbe for økt innsamling av glassemballasje, fortsetter Smith.

Salget av glassgranulat til glassverk og Glasopor har også vært bra.

– Etterspørselen fra glassverkene var tilnærmet normal i 1. halvår, med en noe redusert etterspørsel i 2. halvår, fortsetter Sundell. Glasopor hadde et godt år som ga høy etterspørsel etter resirkulert glass. Vi arbeider hardt for å opprettholde høy kvalitet på råvarene vi skal selge, lykkes vi med det er vi ikke bekymret for markedssituasjonen fremover.

Sirkels anlegg på Øra i Fredrikstad

Godt i gang med nytt anlegg

Sirkels nye gjenvinningsanlegg på Øra i Fredrikstad har kommet godt i gang tross enkelte innkjøringsutfordringer. Produksjonen har stort sett gått som normalt gjennom hele året, og har i liten grad blitt påvirket av pandemien.

– Våre ansatte på anlegget har gjort en formidabel innsats med å holde hjulene i gang tross en utfordrende situasjon. De har mye av æren for at 2020 i stor grad har blitt et normalår for Sirkel, fortsetter Sundell.

Dobbel avlysning og 30-års jubileum

I april 2020 skulle gjenvinningsanlegget på Øra i Fredrikstad offisielt åpnes med en skikkelig markering, denne ble avlyst og utsatt til september. På slutten av sommeren ble det klart at det heller ikke denne gangen var forsvarlig å gjennomføre arrangementet på grunn av økende smitte i samfunnet.

Høsten 2021 fyller Sirkel 30 år og håper å kunne invitere alle medlemmer, leverandører og samarbeidspartnere til storfeiring.

– Vi er optimister og krysser fingere for at vi kan invitere til storfeiring på anlegget i løpet av høsten 2021, avslutter Sundell.

 

Kilder:

https://dagligvarehandelen.no/nyheter/2021/tacosalget-eksploderte-i-fjor-det-har-vaert-et-helt-fantastisk-ar

https://www.vinmonopolet.no/salgstall

https://www.ssb.no/alkohol