Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

ØRAS med kvalitet i landstoppen!

4 . 03 . 2021

Fokus på innsamling og kommunikasjon har ført Øvre Romerike Avfallsselskap (ØRAS) til landstoppen i kvalitet på glass- og metallemballasjen! Nå tester de ut henteordning for å øke materialgjenvinningsgraden og gi innbyggerne et enda bedre tilbud.