Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Sikter mot ny milepæl

16 . 05 . 2019

Sirkel Glass forventer over 100 000 tonn innsamlet glassemballasje i 2020, selv om glasset stadig blir lettere.