Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Dette er MOVAR-modellen

7 . 10 . 2021

MOVAR gjennomførte i 2020 flere ulike tiltak som samlet har hatt en enorm effekt på kvaliteten på glass- og metallemballasjen.