Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Kvalitetsveileder tilgjengelig for alle leverandører

24.03.2023

Syv av Norges ti største kommuner tilbyr henteordning til sine innbyggere i løpet av 2023. Henteordning er den mest vanlige innsamlingsordningen for glass- og metallemballasje.