Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Tallene for 2023 er klare

Hva skjer med miljøavgiften for drikkevareemballasje i glass?

Innbyggervennlig system gjør susen!

Sammen er vi en god sirkel

For femte gang har Sirkels retursystem for drikkevareemballasje i glass oppnådd en godkjent returgrad på 95%, det betyr bortfall av miljøavgift også for det kommende året.

De gode vanene har virkelig etablert seg hos folket de siste årene. En returandel på 95 % for drikkevareemballasje i glass er noe av det høyeste i verden.

– Vi kan være stolte av de fantastiske resultatene. Her har både myndigheter, kommuner, private aktører og Sirkel et viktig bidrag til vi har kommet på et slikt nivå, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Myndighetene spiller en avgjørende rolle på grunn av innretningen av miljøavgiften. Jo mer drikkevareemballasje som returneres, jo lavere miljøavgift betaler produsentene. Oppnår produsentansvarsselskapet 95 % godkjent returgrad, bortfaller miljøavgiften i sin helhet. Det har Sirkels medlemmer nytt godt av de siste årene.

– Vi har spart våre medlemmer for betydelige beløp de siste årene. Vi ønsker at medlemmene skal oppleve at de er en del av en velfungerende returordning for glassemballasje. Målet er at de med trygghet og stolthet skal kunne sette produkter i glassemballasje på det norske markedet, fortsette Sundell.

Det ble satt 65 460 tonn drikkevareemballasje i glass på markedet i 2023, norges befolkning returnerte 64520 av disse. Det betyr at returandelen er over 95%.

– Resultatet stemmer godt med erfaringene vi gjør oss når vi gjennomfører sorteringsanalyser av restavfall og glass- og metallemballasje. Drikkevareemballasje av glass er stort sett fraværende i restavfallet. sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass.

Les mer om resultatene for 2023 i Bevaringskraft 2023

Betydelig potensial for taco- og syltetøyglass

De gode tallene betyr ikke at arbeidet med innsamling av glassemballasje er ferdig. Kommunene erfarer at det fremdeles er en del glassemballasje i restavfallet og vi har nok alle opplevd å finne noen gamle glass bakerst i kjøleskapet som har havnet i søpla. Returgraden for glassemballasje som ikke er drikkevareemballasje er beregnet til ca. 83%.

– Det er en barriere for folk å tømme gamle glass med udelikat innhold, det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Mange av disse glassene havner i restavfallet. For å lykkes med innsamling av emballasje må vi bidra til å bryte ned barrierene som står i veien for kildesortering, sier Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel.

Etter mange års erfaring med henteordning er det ingen tvil om at et innbyggervennlig system er oppskriften på å øke returgrad og materialgjenvinningsgrad for glassemballasje. Myndighetens forslag om krav til henteordning for alle landets kommuner fra 1. juli 2025 er et viktig steg i riktig retning.

– Selv om det blir et generelt krav om henteordning for hele landet, er det nok en mulighet for at noen folkerike områder får unntak fra kravet. Vi kommer derfor til å holde fokuset på å fjerne barrierer for kildesortering. Slaget står i kjøkkenbenken, fremover vil vi gjøre det vi kan for at folk skal ha et godt system for glass- og metallemballasje hjemme, avlutter Solberg.