Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Bevaringskraft 2023

I 2023 satt Sirkels medlemmer ca. 370 mill. produkter emballert i glassemballasje på det norske markedet . I Bevaringskraft 2023 kan du lese om hvordan glassemballasjen blir kildesortert, samlet inn og gjenvunnet til ny emballasje og andre produkter.

Bevaringskraft 2023

Les hele rapporten her

De viktigste tallene for 2023:

-Ca. 370 mill. enheter glassemballasje satt på det norske markedet

-Innsamlet glass- og metallemballasje 2023, levert til Sirkels anlegg på Øra i Fredrikstad: 104 740 tonn

-Materialgjenvinningsgrad av mottatt glassemballasje:  94,1 %

100 % av det det utsorterte glasset ble materialgjenvunnet:

  • 63% ble til råvare for produksjon av ny glassemballasje
  • 37% ble råvare for produksjon av skumglass (Glasopor)

 

-Andel av innbyggerne som har  bringeordning vs. henteordning av glass- og metallemballasje:

  • Henteordning (like enkelt å levere glass- og metallemballasje som restavfall): 59%
  • Bringeordning (glass- og metallemballasje leveres til returpunkt) : 41 %

 

-CO2- besparelse for innsamlet glassemballasje: 58833 tonn

(Under forutsetningen av at alt materialgjenvunnet glass blir benyttet i glassemballasje eller andre produkter med tilsvarende CO2-besparelse. Kilde: feve.org)

Klikk her for å lese hele rapporten