Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Kan glassemballasje bidra til et sunnere liv?

8 av 10 europeiske konsumenter ser på glass som en emballasje som kan hjelpe dem til å leve et sunnere liv på en sunnere planet.

Hva sier europeiske konsumenter om glassemballasje?

I 2022 ble det gjennomført en uavhengig undersøkelse med 4000 deltakere fra 13 europeiske land, på oppdrag fra Feve (Friends of glass). Undersøkelsen viser at majoriteten av konsumentene ser på glassemballasje som et materiale som har fordeler både når det gjelder resirkulerbarhet og helse.

8 av 10 europeiske konsumenter ser på glass som en emballasje som kan hjelpe dem til å leve et sunnere liv på en sunnere planet.

Glassemballasje er den eneste emballasjen som det rapporteres at man har brukt mer av de siste tre årene.

Halvparten av respondentene kjøper mer på glassemballasje fordi det kan resirkuleres mer effektivt enn andre materialer.

7 av 10 europeere har tillit til at glassemballasje fortsetter å beskytte mat og drikke fra helsefare også etter resirkulering. Glassemballasje er dermed sett på som den tryggeste emballasjen.

Respondentene oppgir at de forventer at deres favoritt-merkevarer vil lede an i utviklingen av mer bærekraftig emballasje. 4 av 5 mener at produsentene har en moralsk forpliktelse til å sørge for bærekraftig emballasje.

65% oppgir at de har mer tillit til kvaliteten på produktet når det er emballert i glassemballasje.

Kilde: https://feve.org/consumers-recognise-glass-packaging-as-safe-sustainable-and-fit-for-the-future-material/

 

 

Sammen er vi en god sirkel

Fremtidens glassemballasje

Fremtidsvisjonen- The Furnaces for the Future vision

Innen 2050 har europeiske glassverk som mål å gjennomføre en revolusjon i hvordan de produserer glassemballasje, som er i tråd med målet om en sirkulær og klimanøytral økonomi.

Store merkevarer og forhandlere har bundet seg til ambisiøse bærekraftsmål. Som et materiale vi bruker hver dag, spiller glassemballasje en stor rolle i denne transformasjonen.

Kilde: https://glasshallmark.com/the-furnace-for-the-future-the-glass-industrys-shared-ambition-for-a-low-carbon-future/

Ardaghs NextGen Furnace

Ardagh Glass Packaging (APG) nærmer seg ferdigstillelse av sin «NextGen Furnace» som bygges på  fabrikken i Obernkirchen, Tyskland. Hybrid- teknlogien NextGen Furnace er designet for å bruke 80 % fornybar energi og 20 % gass. Teknologien fører til 60 % reduksjon i C02-utslipp og reduserer glassemballasjens fotavtrykk betraktelig.

Kilde: https://www.ardaghgroup.com/2023/nextgen-furnace-nears-completion/