Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Sikter mot ny milepæl for glassgjenvinnig

Glassgjenvinning øker og øker. Sirkel Glass forventer over 100 000 tonn innsamlet glassemballasje i 2020, selv om glasset stadig blir lettere.

– De som jobber her føler nok at det de driver med er et samfunnsansvar – et slags kall, smiler Morten Sundell.

Han sikter til ansvaret han føler på som administrerende direktør for Sirkel Glass. En rolle og oppgave han beskriver som viktig, i tråd med den utviklingen AS Norge trenger for å skape et bærekraftig samfunn, og en miljøsmart framtid.

– Alle som jobber her er veldig dedikert til å finne gode løsninger. Det er vårt ansvar å tydeliggjøre for forbrukere og produsenter at resirkulering av glass i Norge er et velfungerende system, forklarer han. Emballasje av glass og metall har blitt samlet inn sammen siden 90- tallet i samarbeid med Norsk Metallgjenvinning, og alt som samles inn blir materialgjenvunnet til nye produkter.

Oslo har som målsetting at hver enkelt innbygger ikke skal bo mer enn 300 meter fra et returpunkt. Rundt om i landet er det allerede på plass en rekke effektive henteordninger, og flere kommuner kan vise til en solid vekst i innsamlet glass- og metallemballasje.

LES OGSÅ: Januar var «all time high» for Sirkel.

I løpet av neste år kan Sirkel passere en ny milepæl:

– Jeg forventer at vi fortsetter utviklingen og at vi neste år passerer 100 000 tonn i innsamlet glassemballasje. Noen år fram i tid kan vi oppleve å håndtere årlig over 120 000 tonn levert til glassgjenvinning.

Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.
Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Lettere glassemballasje

Sundell holder fram en tom glassflaske fra et kjent ølmerke. Flasken er nesten identisk med slik den alltid har sett ut, men forskjellen er at den er vesentlig lettere enn tidligere.

Stikkordet er emballasjeoptimering.

På glassverkene og hos produsentene skjer det en rekke grep som forbrukerne ikke tenker over, eller har forutsetning for å ha kunnskap om.

Det jobbes kontinuerlig med å utvikle flasker og emballasje til å bli lettere. En vektreduksjon fører til redusert energiforbruk, noe som igjen fører til lavere CO2-utslipp. Den glassproduserende industrien jobber målrettet for å redusere energiforbruket, både ved lettere emballasje og økende bruk av resirkulert glass. I en vanlig ølflaske er det omtrent 80 prosent resirkulert glass.

– Det er ingen andre emballasjeslag som er i nærheten av å bruke en så stor andel resirkulert materiale, sier Sundell.

Glassgjenvinning bedre for miljøet

I følge et forskningsprosjekt ved Høgskolen i Gävle viser det seg at CO2-utslippene er 41 prosent lavere for å lage nytt glass av gjenvunnet materiale, enn om det skal produseres av helt nye råvarer.

Det tilføres også 20 prosent mindre energi i prosessen med gjenvunnet glass.

Da er det essensielt at det ligger til rette for et evig kretsløp for det som blir produsert, forklarer Sundell:

– Det som er så fint er at det er et velfungerende maskineri som håndterer gjenvinning av glasset, men vi strever stadig etter å bli enda bedre.

Flaskenes egenskaper vil fremdeles sørge for at produktets kvaliteter blir bevart, selv om produsentene kontinuerlig søker etter grammene som kan fjernes for at flaskene skal veie mindre.

Lettere flasker på Vinmonopolet

For Sundell handler glass om en kvalitetsopplevelse. Produsentenes drikkevarer er laget på glass for en grunn. Det er konsumentenes forventing å nyte en god rødvin eller smaken av julebrus fra en glassflaske.

LES OGSÅ: Julebrus på glassflaske – sterk tradisjon

Det skal de gjøre med god samvittighet, mener den tidligere bryggerimannen:

– Det er enkelt å gi ny verdi til alle disse produktene. Sammen er det vårt felles ansvar å levere tilbake det glasset vi bruker.

LES OGSÅ: Vinmonopolet: Miljøsmart distributør

Vinmonopolet opplever også en økende trend i «miljøsmart emballasje», etter at de startet med innregistrering av vekt i 2018. Produktene som kvalifiserer til dette stempelet er glassflasker som veier under 420 gram.

1 av 3 glassflasker som ble solgt i løpet av årets første kvartal var under denne vekten, viser gjennomsnittstall fra Vinmonopolet.

LES OGSÅ: Sirkelen som aldri sluttes

Foto byline: Katrine Lunke

Stort potensiale i glassgjenvinning

For drikkevarer er innsamlingseffekten til det som finner veien til Sirkels gjenvinningsanlegg på 93 prosent. For andre husholdningsprodukter, slik som syltetøyglass og tacoglass, er det fremdeles et stort potensial.

Sirkel opplever en økning på minimum 30 prosent og oppover fra kommuner som har innført henteordninger.

LES OGSÅ: Henteordning gir mer fornøyde forbrukere på Haugalandet

En økt grad av hjemmehenting vil føre til at volumet også vokser for dette segmentet, tror Sundell:

– Vi skal være på og samarbeide tett med kommunene. Det betyr at vi skal være en rådgiver for hvilke logistikkløsninger de bør gå for, og komme med anbefalinger for hva slags dunker de bør velge for å samle inn mest mulig – og til best kvalitet, fastslår Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Ta kontakt om dere ønsker et samarbeid med Sirkel.