Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

40 000 tonn resirkulert glass til ny glassemballasje hittil i 2023

Det krever stor innsats fra mange ulike aktører for å lykkes med at syltetøyglasset faktisk blir et nytt glass- igjen og igjen.

Per Lilleng, administrerende direktør i Sirkel Materialgjenvinning AS

De ansatte på Sirkels anlegg i Fredrikstad kjemper en daglig kamp for å sikre at det resirkulerte glasset holder god nok kvalitet til at det kan få nytt liv som en flaske eller syltetøyglass.

– Gjenvinning av glassemballasje kan til tider kalles ekstremsport. Vi har en helt tydelig strategi på at vi ønsker at så mye glassemballasje som mulig skal gå inn i produksjonen av ny emballasje. Hver dag på Sirkels anlegg er en kamp for å klare å leve opp til glassverkenes kvalitetskrav, sier Per Lilleng, administrerende direktør i Sirkel Materialgjenvinning.

I takt med at andelen resirkulert glass i emballasjen øker, blir kvalitetskravene stadig strengere. Det er store krav til renhet på glasset. Små forurensninger av keramikk, stentøy, porselen (KSP), HR-glass og metall er kritiske.

– Det har vært en rivende utvikling. For 15 år siden var maksimumskravet for keramikk, stentøy og porselen 200 gram per tonn resirkulert glass, i dag er kravet kun 20 gram per tonn. Når det gjelder metall er kravet 5 gram metall per tonn glass. Vi leker ikke gjenvinning, sier Jens Erik Jansen, som er produksjonsleder i Sirkel materialgjenvinning og har 30 års erfaring med gjenvinning av glass.

På anlegget i Fredrikstad er det to-skiftsordning mandag til fredag, for å komme i mål med å prosessere de 105 000 tonnene med glass- og metallemballasje som kommer inn hvert år. Det tilsvarer ca 20 lastebiler om dagen.

– De ansatte rullerer mellom ulike oppgaver i produksjonen; kvalitetskontroll ved mottak av råvarer, manuell utsortering av urenheter ved 2 stasjoner, kontroll av maskiner og utstyr, renhold og vedlikehold i anlegget, og ikke minst sluttkontroll av materialer før det går til kunder, fortsetter Jansen.

Jens Erik Jansen er produksjonsleder ved Sirkels anlegg på Øra

Hittil i 2023 har 40 000 tonn glassemballasje blitt sendt til glassverk i Europa for gjenvinning, prognosen tilsier at ytterligere nesten 20 000 tonn glassemballasje sendes med båt fra Borg havn før nyttår. Det tilsvarer ca 66 % av glasset som samles inn. Det resterende materialet blir til Glasopor, et byggemateriale som bidrar til å løse utfordringer i bygg- og anleggsnæringen på en bærekraftig måte. Dvs at 95-96 % av alt som kommer inn blir til nye produkter.

– Vår ambisjon er ikke mindre enn 100 % ! Vi er i gang med prosjekter som skal sikre en enda større andel av glassemballasjen ender opp som nye flasker og krukker i fremtiden. Dette er en kontinuerlig utviklingsjobb, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Den største delen av glasset er gjenvunnet i Nederland, en del er også sendt til Storbritannia, samt at noe har gått til glassverk i Danmark. Sørlige deler av Europa har også mottatt resirkulert glass fra Norge i 2023.

Materialgjenvinningsgraden på innsamlet glass- og metallemballasje var 95 % i 2022, målet er å øke andelen de neste årene. Det innebærer at vi må samarbeide med alle som samler inn glass- og metallemballasje i hele landet vårt for å øke kvaliteten på det som samles inn, avslutter Sundell.

 

De ansatte i Sirkel sørger for god kvalitet på det resirkulerte glasset.