Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Kvalitetsveileder tilgjengelig for alle leverandører

Syv av Norges ti største kommuner tilbyr henteordning til sine innbyggere i løpet av 2023. Henteordning er den mest vanlige innsamlingsordningen for glass- og metallemballasje.

Kvalitetsveileder tilgjengelig for alle leverandører

Stadig mer av glass- og metallemballasjen blir samlet inn ved henteordning, dette gjør at en større del av emballasjen blir samlet inn og materialgjenvunnet. I 2013 ble det samlet inn ca 68 000 tonn glass- og metallemballasje i Norge. I 2022 var tallet ca 105 000 tonn, noe som utgjør en mer enn 50 % økning i innsamlet mengde. Deler av denne økningen skyldes innføring av henteordninger.

Henteordning er nå den mest vanlige innsamlingsmetoden for glass- og metallemballasje. Videre har Miljødirektoratet i juli 2022 fremmet forslag om at det skal innføres obligatorisk henteordning for glass- og metallemballasje i løpet av de neste årene. Målet med forslaget er å øke materialgjenvinningen.

Syv av Norges ti største kommuner tilbyr henteordning til sine innbyggere i løpet av 2023.  Asker, Bærum og Trondheim er i gang eller planlegger utrulling i 2023. Stavanger, Drammen, Fredrikstad og Kristiansand har allerede innført ordningen.

Både Oslo og Bergen tester ut piloter i enkelte områder. I storbyene er det også mange husstander som allerede har bolignær innsamling av glass- og metallemballasje.

For de fleste kommuner og renovasjonsselskap betyr overgang til henteordning en økning i innsamlet mengde, i noen tilfeller betyr det også at man må jobbe med kvalitet på en annen måte enn tidligere.

Last ned veilederen her

Veileder for henteordning av glass- og metallemballasje

Kvaliteten på levert glass- og metallemballasje varierer mye og vi har sett at det er behov for en veiledning som kan bidra i kvalitetsarbeidet hos de som har henteordning og som kan hjelpe de selskapene som har planer om innføring av henteordning for glass- og metallemballasjen.

– Vi registrerer at det er stor variasjon på kvaliteten på levert glass- og metallemballasje. I de senere årene har vi sett litt nærmere på leverandørene med henteordning som har lyktes med å bedre kvaliteten på varene. Kort oppsummert kan enkle, men strukturerte grep ha stor innvirkning på kvaliteten. Ved å samle egne erfaringer og  leverandørenes erfaringer håper vi å kunne bidra til bedre kvalitet, mer materialgjenvinning og bedre økonomisk utbytte for våre leverandører, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel.

De siste par årene har Sirkel kåret kvartalets leverandør, dette har vært en viktig øvelse i å sette kvalitet på agendaen, og ikke minst kunne avdekke hvordan «de beste i klassen» jobber med kvalitet. Kåringene har gitt viktig kunnskap som ligger til grunn for denne veilederen.

Les mer om kvartalets leverandør

Sirkel vil fortsette å gi oppmerksomhet til de beste leverandørene. I årene fremover skal vi kåre årets leverandør, fire leverandører vil bli nominert til prisen og den endelige vinneren vil kåres ved en passende anledning påfølgende år.

– Vi vil takke for alle gode innspill fra leverandørene som har gitt innhold til denne veilederen, avslutter Smith.

Last ned veilederen her