Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Vil trigge konkurranseinstinktet for bedre gjenvinning!

Materialgjenvinningsmålene er hårete og kan være utfordrende å nå. Sirkel Portal gjør det enklere å være tettere på glass- og metallemballasjen.

Det har vel aldri skadet med litt konkurranse?

Sirkel Portal er en innovativ tjeneste som tilbys Sirkels leverandører av glass- og metallemballasje. Tjenesten samler tung og vanskelig håndterbar informasjon og presenterer denne for leverandørene på en oversiktlig måte.

Leverandørene får et personlig dashbord, hvor de kan følge volumutvikling og kvalitetsutvikling gjennom hele året og sammenligne dette med samme periode i fjor.

– Både som selskap og mennesker liker vi å sammenlikne oss med de rundt oss. For å trigge konkurranseinstinktet hos leverandørene våre har vi utarbeidet en benchmark på volum og kvalitet i Sirkelportalen, sier Jacob Smith, direktør og innsamling og gjenvinning i Sirkel.

Første versjon av benchmarken er nå tilgjengelig. I tillegg til å se egne leveranser og avviksrapporter kan man nå sammenlikne seg med landsgjennomsnittet, både på innsamlet mengde per innbygger og avviksprosent.

– Det har vel aldri skadet med litt konkurranse. Vi håper at dette kan motivere til enda mer oppmerksomhet på kvalitetsarbeidet, fortsetter Smith

Hyttekommuene på landstoppen i innsamling

De store hyttekommuene på Østlandet troner på landstoppen i 2022 når det gjelder innsamling av glass- og metallemballasje. Hvaler kommune troner på topp med 45 kg per innbygger. Hallingdal og Valdres følger ikke så langt bak med hhv 38 kg og 37 kg per innbygger.

Landsgjennomsnittet er 16, 75 kg per innbygger.

Snart kan du sammenlikne deg med naboen

De aller fleste av oss liker å sammenlikne oss med naboen. I neste versjon av Sirkel Portal vil det være mulig å sammenlikne seg med gjennomsnittet i eget fylke, både på volum og kvalitet.

– Vi tror at det vil være relevant for mange å ha muligheten til å sammenlikne seg med selskapene i samme område der det er sammenlignbare geografiske forhold. Vi håper å kunne komme ut med denne versjonen innen kort tid, sier Eva Merete Brekke, Logistikk- og kvalitetskoordinator i Sirkel.

Bærum kommune nominert til årets leverandør

De siste par årene har Sirkel kåret kvartalets leverandør, dette har vært en viktig øvelse i å sette kvalitet på agendaen, og ikke minst kunne avdekke hvordan «de beste i klassen» jobber med kvalitet. Kåringene har gitt viktig kunnskap om hvordan man kan bedre kvaliteten på glass- og metallemballasjen.

Les mer om kvartalets leverandør

Sirkel vil fortsette å gi oppmerksomhet til de beste leverandørene. I årene fremover skal vi kåre årets leverandør, fire leverandører vil bli nominert til prisen og den endelige vinneren vil kåres primo 2024.

Bærum kommune har levert meget god kvalitet på glass- og metallemballasjen over en lang periode. I første kvartal 2023 hadde kommunen 0,76% avvik. Gjennomsnittet for 2022 var 2,35%.  Gjennomsnittlig avvik for alle leverandører  i 2022 var på 17,48 %. Vi gratulerer Bærum kommune som nominert til årets leverandør for 1. kvartal 2023.