Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Mange gode søknader til kvalitetsfondet

Tildelinger er gjort i første søknadsrunde i 2023.

Sirkel og Norsk Metallgjenvinning ønsker å støtte opp under lokale/regionale tiltak for å bedre kvaliteten på glass-og metallemballasjen.

Det kom inn mange gode søknader i første søknadsrunde i 2023 og det er gjort følgende tildelinger:

Asker kommune: Kr  75.000 til utvikling av Instagram-konto, kommunearbeiderne.

HIM: kr 150 000 til kommunikasjonsprosjekt med fokus på under kjøkkenbenken/kasteøyeblikket.

VØR: kr 120 000 til annonser, avvikslapper og brosjyre.

Avfall Sør: Kr 150 000 til kommunikasjon om «støleskuffa».

Remidt: Kr 210 000 til kommunikasjon til innbyggere og opplæring av renovatører.

Senja Avfall: Kr 100 000 til kommunikasjon i sosiale medier.

Siste søknadsrunde i 2023 er 15. september 2023.

Litt mer om kvalitetsfondet:

Hvilke typer tiltak kan få støtte?

Tiltak som:

– Har som mål å bedre kvaliteten på glass -og metallemballasjen

– Er målbare og med beskrivelse av hva som skal måles

– Ikke allerede er faste/årlige aktiviteter/tiltak

Det gis ikke støtte til investeringer i fysisk infrastuktur (dunker, containere etc.) innenfor rammen av dette fondet.

Du kan styrke søknaden ved å:

– Samarbeide med andre kommuner/IKS

– Lage tiltak som har potensiale for langtidsbruk/ ombruk

– Lage tiltak som kan deles med andre kommuner/IKS

Motivasjon og engasjement teller alltid positivt!

Størrelse: 1,5 millioner for 2023

Hvem kan søke: Kommunale-og interkommunale renovasjonsselskap.

Søknadsfrister 2023:  15. april og 15. september