Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Svært fornøyd med henteordning

Hadeland og Ringerike Avfallsselskap samler inn 40 prosent mer glass- og metallemballasje.

Like før sommeren 2019 startet Hadeland og Ringerike Avfallsselskap (HRA) utrullingen av henteordning for glass- og metallemballasje.

– Den overordnede grunnen er å få opp materialgjenvinningen. Vi har et krav om 65 prosent materialgjenvinning innen 2035, og henteordningen for glass- og metallemballasje er etterspurt av forbrukerne, sier Åse Toril Krågsrud, kommunikasjonssjef i HRA.

Det var de to minste kommunene i området som fikk henteordning først.

– Vi startet i de små kommunene for å få erfaring. Vi har også hatt mye kommunikasjon med HIM på Vestlandet og besøkt avfallsselskapene rundt oss og lært av erfaringene de har gjort. Kanskje har vi unngått noen feil i starten på grunn av det, sier hun.

De nye dunkene kommer med informasjon om hva som skal og hva som ikke skal i dunken.

Alt riktig

Mengden innsamlet glass- og metallemballasje har økt med 40 prosent etter at HRA innførte henteordning, ifølge Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel.

– Returen på drikkevareemballasje i glass har alltid vært høy, så veksten i glassemballasje kommer i hovedsak på «øvrig glassemballasje», det vil si glass til for eksempel pastasaus, garnityr og barnemat. For å si det litt humoristisk har det ikke vært tradisjon med produktrester i vinflasker og andre typer drikkevareemballasjer. De er tomme og tørre, og derfor behagelige å håndtere. Men et pastasausglass oppfattes som mer slitsomt å rengjøre, og da går det i restavfallet. Men når du får en egen dunk får du mer motivasjon til å skylle glasset og kaste det riktig, sier han.

Smith forteller at HRA har gjort «alt riktig», som har sørget for at også kvaliteten på det som kildesorteres er god.

– HRA har valgt løsningen som vi anbefaler, som er en lokk-i-lokk-løsning med gravitasjonslås. Innkaståpningen har en diameter på 160 mm, så du kan ikke hive en hel pose eller andre store feilsorterte metall- og glassobjekter oppi den. Jeg tror det er viktig å ha en fysisk barriere for hva man kan kaste i boksen, og vi ser at det er mer feilsortering andre steder, sier han.

Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel, forteller at HRA har gjort "alt riktig".

Smarte løsninger

Krågsrud forteller at de er veldig fornøyd med at innsamlingen har økt så mye.

– Vi tror det er flere suksesskriterier. Vi har lokk i lokk-løsning, som gjør at det ikke er mulig å stappe en aluminiumsfelg eller barnevogn i dunken. Og vi har kommunisert at det er emballasjen vi er ute etter ved å bruke «emballasje i glass og metall» i all kommunikasjon, sier hun.

HRA har dessuten festet informasjon om hva som skal og ikke skal i dunken på dunken og har en hente-app så innbyggeren får et varsel før glass- og metallemballasjen skal hentes.

– Folk har ventet på dunkene og vi har fått mange spørsmål om når de kommer hvor. Vi har mye landlige strøk der vi bor og mange har plass til avfallsskur til dunkene. Vi har full kildesortering, og har allerede tre dunker pluss pose til plast. Jeg trodde at vi kom til å få en renn av folk, som ikke hadde plass til en dunk til, men vi har merket minimalt til dette. Gleden over å få dunken har oppveid at man ikke har plass, sier Krågsrud.

HRA har valgt lokk i lokk-løsning, som gjør at innbyggerne ikke kan kaste store ting i dunkene og derfor feilsorterer mindre.

Vinn-vinn

Krågsrud forteller at HRAs erfaring med henteordning har vært overveldende positiv så langt.

– Det er bra for miljøet og bra for økonomien. Det er investeringskostnader med henteordningen, men glass- og metallemballasje veier tungt i restavfallet og vi betaler en del for å bli kvitt det. Så det har vært bra å få ned restavfallsmengden. I tillegg får vi opp mengden som blir materialgjenvunnet, så det er vinn-vinn, sier hun.

Dette trauet er laget av gjenbruksmaterialer og et gammelt økseskaft. Åse Toril Krågsrud har fylt det med glass- og metallemballasje og brukt det på stands, i medieomtaler og undervisningssammenheng.