Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Nytt verktøy for bedre kvalitet på kildesortering

Nå vil alle leverandører få umiddelbar tilgang til bilder som viser hvordan lasset som leveres til kildesortering ser ut.

Stadig flere kommuner går over fra bringeordning til henteordning, og i takt med det vokser innsamlingsmengden til Sirkels gjenvinningsanlegg.

– Når volumet med resirkulert glass- og metallemballasje øker voldsomt, så er det også helt logisk at kvaliteten på varene blir dårligere, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass.

Det verktøyet Sirkel nå utvikler har kun én hensikt: Bedre kommunikasjonen med de som leverer glassemballasje til gjenvinningsanlegget.

LES OGSÅ: Én porselenshank kan ødelegge for ett tonn

Sirkel møter strenge kvalitetskrav for å levere resirkulert glass til glassverkene. Det må være under 20 gram med keramikk og porselen per tonn. Det er enda strengere når det gjelder stål og aluminium: Kun to gram per tonn for stål og tre gram per tonn for ikke-magnetisk metall

Innsamlingssjefen ser at det å gi en direkte og automatisk tilbakemelding til renovasjonsselskapene er en løsning på å forbedre kvaliteten på den inngående lasten til anlegget.

– I denne portalen skal vi kommunisere kvalitetskravene, og hvordan de følger opp disse kravene. Vi tror at en umiddelbar tilgang til bildematerialet vil sørge for at flere kan reagere og sette inn tiltak, sier Smith.

Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel, forteller at HRA har gjort "alt riktig".

Tilbakemelding på lasten til kildesortering

Det er for sent å gjøre noe med kvaliteten på lasten som allerede har funnet veien til Sirkels anlegg, og en betydelig kvalitetskontroll må skje i andre ledd. En ny portal har som mål å motivere til å sette inn tiltak for at kvaliteten på varene blir bedre neste gang.

Allerede i høst vil leverandørene våre få tilgang til portalen. Da vil de rett i etterkant av en leveranse få tilgang til informasjonsdata om lasten de har levert. Det vil være bilder av gjenstander som ikke skulle vært der, informasjon om glasset var nedknust eller om lasten inneholdt farlig avfall.

LES OGSÅ: Henteordning gir mer fornøyde forbrukere på Haugalandet

I portalen vil det være to grafer. En rett linje som viser antall tonn de har levert, som forklarer hva de ville fått betalt om lasten hadde vært 100 prosent i orden.

Den andre grafen viser hva de faktisk har tjent og hvorfor de har fått avvik. Det vil avsløre potensialet i hva de kunne fått betalt for full kvalitet.

– Motivasjonen ute hos de driftsansvarlige bør være at gapet mellom disse linjene er minst mulig. Inntjeningen blir bedre om de leverer varer med god kvalitet til oss.

Bedre dialog i hele innsamlingskjeden

Det nye verktøyet skal også legge til rette for konkrete målinger på hva hver enkelt ønsker å utbedre.

Man har nå muligheten til å utøve bedre kontroll i alle ledd.

– Vi må kommunisere kvalitet når avviket oppstår, fordi det er da man har muligheten til å gjøre noe med det. Det er da man kan sette inn tiltak.

Smith oppfordrer alle driftsselskaper til å sette seg godt inn i kvaliteten på lasten de leverer, og vurdere om de må endre sine rutiner. Han nevner flere eksempler på tiltak som kan gjøres.

– Hvis det viser seg at det er områder ved henteordningen som har dårlig sortering, kan løsningen være å bytte til dunker med gravitasjonslås og lokk i lokk i disse områdene, slik at man unngår store gjenstander i dunkene.

LES OGSÅ: Sirkelen som aldri sluttes

Andre steder kan et tiltak være å gi operatørene av renovasjonsbilene beskjed om å gi avvik, og ikke tømme dunker før de er ryddet opp. Nå etter sommeren kan det være at det kommer inn mange metallstenger og fjærer fra ødelagte trampoliner. Da bør det nok gjøres en lokal kampanje på det, mener Smith.

– Vi ønsker at de kommer tilbake til oss etter at de satt i gang tiltak og forklarer hva de har satt i gang. Da vil vi følge opp dette med innholdet i lasten deres og måle effekten av det de har gjort, og om det fungerer.

Hvor oppstår kvalitetsbruddet?

Portalen skal sørge for at man tenker helhetlig gjennom hele innsamlingsløpet. Smith kommer med et typisk eksempel om en leverandør som får trekk om det er for mye snø og is i lasten.

– La oss si at de kommer til oss med spørsmål om hva de kan gjøre om de fremdeles får trekk for snø og is, selv om de har bygget tak over bingen. Da kan det være utfordringer i et annet ledd. Kanskje det er transportøren som ikke dekker til lasten, når de kjører fra Nord-Norge og ned til Fredrikstad?

På sikt ønsker Smith at portalen skal inneholde flere eksempler på «best practice». At leverandørene kan lære av hverandre og dele erfaringer på nyttige tiltak de selv har innført.

Han tror det er viktig med tilgang til å se hva andre har gjort for å selv optimalisere. Dette er en portal alle vil få tilgang til, og etterhvert tror han at den utvikles i takt med de som er aktive.

– Vårt ønske er at de kontakter oss og sier: Jeg har en last jeg har lyst til å kontrollere i dag, kan dere sende en video av den? Det viser at de har satt i gang et tiltak de er spente på resultatet av. Vi åpner opp for bedre overvåkning, så er det opptil våre leverandørkunder å definere hvor langt de er villig til å gå etterhvert, avslutter Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass.