Om oss

Vi gjør gamle verdier til nye

Syklus mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Illustrasjon som viser syklusen til materialene glass og metall. 0 Råvarer fra naturen. 1 Forbruker. 2 Innsamling og levering. 3 Syklus anlegg. 4a Nytt glass og metall. 4b Glasopor. 5. Vareproduksjon. så tilbake til 1

Råvarer fra naturen

Glass og metall utvinnes av sand og mineraler. Å produsere ferdig glass og metall er energikrevende, men til gjengjeld kan materialene gjenbrukes mange ganger. 75% av all aluminium produsert siden 1886, er fortsatt i bruk, og 90% av alt glass som produseres, kan gjenvinnes.

Forbruker

Gjennom varehandelen kommer glass og metall ut til forbruker, i form av emballasje. Via emballasjemerking guides forbrukerne til retur av emballasjen etter bruk.

Returpunkt

Kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper samler inn emballasjen gjennom henteordninger eller returpunkter. I Norge utgjør returprosenten 90 prosent av all glassemballasje og 72 prosent av all metallemballasje.

Syklus anlegg

Alt glass og metall som leveres til gjenvinning, går videre til Syklus sitt gjenvinningsanlegg på Onsøy utenfor Fredrikstad. Her blir emballasjen sortert, renset og bearbeidet for videre bruk.

Nytt glass og metall

Glass og metall av god kvalitet smeltes om til råmateriale for nye produkter. Glass blir sendt til glassverk i Europa, mens metallemballasjen smeltes om i Norge. (Per i dag sendes aluminium til Europa, men fra høsten 2017 vil den bli smeltet om i Norge).

Glasopor

Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass. Materialet har en god isolerende effekt og brukes som lett byggemateriale, for eksempel som lettfylling i vei og anlegg.

Vareproduksjon

Medlemmer i næringsmiddelindustrien og varehandelen kjøper emballasje til produksjon av mat og drikkevarer, og andre forbruksvarer som sykler og verktøy.

Syklus er ISO-sertifisert

Syklus Materialgjenvinning AS er ISO-sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring, ISO 50001 Energiledelse og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø og sikkerhet.

ISO-sertifikat:

Syklus Materialgjenvinning AS 2016