Om oss

Vi gjør gamle verdier til nye

Sirkel mottar glass- og metallemballasje fra kommuner i hele Norge, til gjenvinningsanlegget på Onsøy utenfor Fredrikstad. 100% blir sendt til materialgjenvinning, og gjenoppstår som verdifullt råmateriale for helt nye produkter.

Sirkel er til for å ta vare på verdier.
Alt vi gjør handler om dette.

Vår visjon er at vi skal være det mest innovative og troverdige gjenvinningsselskapet i bransjen.

Sirkel har som hovedformål å legge til rette for at all glass- og metallemballasje i Norge blir innsamlet og videre-prosessert på en bærekraftig måte. Dette skal oppnås ved et tett samarbeid med selskaper som har behov for returglass og metaller i sine produksjonsprosesser, samtidig med at egen satsing på produksjon og salg av Glasopor skumglass intensiveres.

Sirkel består av selskapene Sirkel Glass AS og Sirkel Materialgjenvinning AS. Alle som sender glassemballasje ut på det norske markedet er pliktig å være medlem i en godkjent returordning for emballasje. Per i dag er Sirkel Glass AS det eneste godkjente returselskapet for glassemballasje.

For oss er faktisk gammelt glass og metall like godt som gull. Materialer som kan gjenoppstå til noe nytt i et uendelig kretsløp, må jo være noe av det mest verdifulle som finnes? Samtidig sparer vi miljøet for unødig bruk av energi og ressurser. Den eksakte verdien av dette, er det bare fremtiden som kjenner. Men det er denne verdien vi styrer etter: Å bidra til et bærekraftig samfunn som er mindre bruk og kast, og mer BRUK & SKAP.

Glass og metall er fantastiske råvarer som kan brukes og skapes om til noe nytt, uendelig mange ganger. Hermetikkbokser blir ikke bare til ny emballasje, men også sykler, aluminiumsfolie og verktøy. Glass blir til ny glassemballasje og bygningsmateriale Glasopor.

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi. I en helt vanlig vinflaske eller syltetøyglass er det opptil 80 % resirkulert glass!

Råvarer fra naturen

Glass og metall utvinnes av sand og mineraler. Å produsere ferdig glass og metall er energikrevende, men til gjengjeld kan materialene gjenbrukes i det uendelige. 75% av all aluminium produsert siden 1886, er fortsatt i bruk, og 90% av alt glass som produseres, kan gjenvinnes.

Forbruker

Gjennom varehandelen kommer glass og metall ut til forbruker, i form av emballasje. Via emballasjemerking guides forbrukerne til retur av emballasjen etter bruk.

Hjemmehenting/ Returpunkt

Kommunale og interkommunale renovasjonsselskaper samler inn emballasjen gjennom henteordninger eller returpunkter.

Stadig flere kommuner går over til hjemmehenting av glass- og metallemballasje. Overgang til denne ordningen øker innsamlet mengde med minimum 30%.

Sirkels anlegg

Alt glass og metall som leveres til gjenvinning, går videre til Sirkels gjenvinningsanlegg på Onsøy i Fredrikstad. Her blir emballasjen sortert, renset og foredlet for videre bruk.

Nytt glass og metall

Glass og metall av god kvalitet smeltes om til råmateriale for nye produkter. Glass blir sendt til glassverk i Europa. Andelen resirkulert materiale i glassemballasje er meget høy. F.eks er det i gjennomsnitt 80% resirkulert glass i en grønn glassflaske.

Metallemballasje deles i to ulike strømmer. Det magnetiske metallet blir sendt til Celsa Stål i Mo i Rana. Det ikke magnetiske metallet, f.eks aluminium, sendes til omsmelting i Europa.

Glasopor

Det mest finknuste glasset brukes til å produsere Glasopor skumglass. Materialet har en god isolerende effekt og brukes som lett byggemateriale, for eksempel som lettfylling i vei og anlegg.
Det mest finknuste glasset var det tidligere utfordrende å finne anvendelse for, men gjennom produksjon av Glasopor blir 100 % av innsamlet glassemballasje materialgjenvunnet.

Vareproduksjon

Medlemmer i næringsmiddelindustrien og varehandelen kjøper emballasje til produksjon av mat og drikkevarer, og andre forbruksvarer som sykler og verktøy.

Sirkel er ISO-sertifisert

Sirkel Materialgjenvinning AS er ISO-sertifisert etter ISO 9001 Kvalitetsstyring, ISO 14001 Miljøstyring, ISO 50001 Energiledelse og OHSAS 18001 Arbeidsmiljø og sikkerhet.

ISO-sertifikat:

Sirkel Materialgjenvinning AS 2016