Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Nullutslipps glassemballasje er innenfor rekkevidde

En hydrogendrevet smelteovn skal levere verdens første storskala nullutslipps glassflasker. Målet er at ovnen skal produsere 200 millioner nullutslippsflasker per år av Smirnoff, Captain Morgan, Gordon’s og Tanqueray innen 2030.

Nullutslipps glassemballasje er innenfor rekkevidde

Flere av glassverkene i Europa har ambisjoner om en kraftig reduksjon i CO2 -utslipp fra produksjon av glassemballasje.

En av de mest fremoverlente er Encirc i Elton, Chesire i Storbritannina som i samarbeid med Diageo sikter på å produsere den første nullutslipps glassflasken i 2030.

En hydrogendrevet smelteovn skal levere verdens første storskala nullutslipps- glassflasker. Målet er at ovnen skal produsere 200 millioner nullutslippsflasker per år av Smirnoff, Captain Morgan, Gordon’s og Tanqueray innen 2030.

Encirc er en del av spanske Vidrala Group. Ifølge glassverket vil den nye ovnen snu om på hva glassemballasje er. Gjennom en energimiks av grønn elektrisitet og hydrogen vil karbonfotavtrykket reduseres med 90 % når ovnen er i gang i 2027. Innen 2030 vil karbonfangstteknologi fange den siste delen av utslippene.

Allerede i 2021 produserte Encirc, i samarbeid med Glass Future, en glassflaske i 100 % resirkulert glass ved hjelp av biodrivstoff.  Flasken hadde opptil 90 % reduksjon i  CO2- utslipp.

 

Ardagh Group sikter også på grønnere produksjon de neste årene. Et steg på veien er et samarbeid med Absolut Vodka. På Ardaghs glassverk i Limmared bygges det nå en ovn som delvis skal gå på hydrogen, dette er en pilot som bidrar til å redusere CO2-utslippene fra Absolutflaskene med 20 %.

Sammen med andre tiltak som lavere vekt, økt andel resirkulert glass i Absolutflaskene og mer bruk av elektrisk kraft vil man oppnå 53 % lavere utslipp.

Sammen vil Ardagh i Limmared og Absolut samarbeide videre for å oppnå målet om CO2-nøytral produksjon i 2030.

Kilder: https://www.ardaghgroup.com/news-centre/ardagh-group-and-absolut-vodka-co-invest-in-hydrogen-fired-glass-furnace-in-a-global-industry-first

https://www.diageo.com/en/news-and-media/press-releases/2022/encirc-and-diageo-announce-hydrogen-powered-furnace-to-change-the-face-of-uk-glass-manufacturing-industry

https://www.encirc360.com/2022/12/12/encirc-and-diageo-announce-hydrogen-powered-furnace-to-change-the-face-of-uk-glass-manufacturing-industry/

Foto: encirc360.com og Per Tore Molvær