Henteordning

Henteordning – noe for din kommune?

Mange kommuner har innført henteordning for sine innbyggere. Disse kommunene har ca 35 % høyere innsamlingsgrad enn kommuner som kun tilbyr returpunkter – dette betyr høyere grad av materialgjenvinning. I tillegg opplever innbyggerne en høyere grad av servicenivå, og kommunen slipper kostnader ved opprydning rundt returpunktene.

Sirkel har utarbeidet en brosjyre som kan spres til innbyggerne i forbindelse med overgang til ny ordning, du finner brosjyren her: https://www.sirkel.no/kommunikasjonsmateriell/henteordning-av-glass-og-metallemballasje/

Tilbake til levering

Du kan være stolt av kommunen din!

Flere og flere kommuner velger henteordning for glass- og metallemballasje. Snart er dette den mest vanlige innsamlingsløsningen for denne avfallstypen. Vi har laget en liten filmsnutt som skal hjelpe til med å bedre kvaliteten på det som samles inn, bruk den og del den!

Fullversjon- 1:39

Bruk og del gjerne denne filmen i egne kanaler.

Kortversjon- 0:47

Bruk og del gjerne denne filmen i egne kanaler

Kontakt oss gjerne for mer info.  

Jacob Smith

Direktør innsamling og gjenvinning23 17 39 84970 31 823jacob.smith@sirkel.no

Gunhild Solberg

Markeds- og kommunikasjonssjef+47 23 17 39 88+47 970 14 128gunhild.solberg@sirkel.no