Effektiviser leveringen

Øker du kvaliteten, øker du inntjeningen

Det er viktig at kvaliteten på det som skal gjenvinnes er så høy som mulig. Jo mindre knusing, jo høyere gjenvinningsverdi, og du får fullt oppgjør.
Kort sagt: Større biter = mer gjenvinning = større penger!

Få mer effektiv og lønnsom levering

Med kvalitet mener vi at glass- og metallemballasjen skal være mest mulig hel, for at mest mulig skal bli gjenvunnet. Kvalitet betyr også at leveransen er mest mulig fri for annet type avfall, slik at kun glass- og metallemballasje kommer inn i systemet. Vindusruter, metallpersienner, stekepanner, hele poser og lignende skal ikke tas med.

6 tips til å knuse mindre og tjene mer:

  • Ta kun med emballasje, ikke søppel eller større glass -og metallgjenstander som står ved siden av returpunktet.
  • Ikke slå containeren inn i bilen, men gå for pen og rolig kranføring.
  • Senk containeren helt ned ned i lasten før åpning og tømming.
  • Kjør pent, så knuser du minst mulig under transport.
  • Jo færre omlastninger jo bedre.
  • Unngå å komprimere ved bruk av komprimatorbil.

Her kan du se hvordan med Alex Rosen!

Tilbake til levering

Er du forbruker?

sortere.no finner du informasjon om levering av glass- og metallemballasje, og alt annet du trenger å vite om kildesortering.