Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Designet egen løsning

Innherred renovasjon fant ny løsning for borettslag med nedgravde konteinere.

Stadig flere kommuner får henteordning for glass- og metallemballasje. Løsningen blir godt mottatt blant innbyggere og har vist gode resultater når det kommer til hvor mye glass- og metallemballasje som blir kildesortert. Men det er en utfordring. En ekstra fraksjon krever mer plass, noe som er spesielt vanskelig for borettslag og sameier med nedgravde avfallskonteinere.

– Utfordringen er at det ikke alltid er plass til å grave ned en konteiner til, sier Agnar Buran, rådgiver i Innherred renovasjon.

Glass- og metallkonteineren kan settes over bakken, men dette ser ikke spesielt pent ut og krever også plass som borettslagene og sameiene kanskje ikke har. En annen løsning kan være å opprettholde returpunktene til kommunen.

– Å skulle si til de borettslagene at dessverre, dere må bruke offentlige returpunkter, det hadde nok ikke blitt noe godt mottatt, sier Øyfrid Sudenius Knudsen, kommunikasjonsrådgiver i Innherred renovasjon.

Agnar Buran og de andre ansatte i Innherred renovasjon fant innovativ løsning på et utfordrende problem.

Innovasjon

De ansatte i Innherred renovasjon er innovative og løsningsorienterte. De tok kontakt med leverandøren av nedgravde konteinere og oppdaget at de kunne levere en todelt konteiner. Konteineren var delt i to av en vegg, og hadde separat innkastluke og tømmeåpning slik at de to ulike fraksjonene aldri kommer i kontakt. Men det var ett problem.

– Konteineren krevde en løftekrok med to vaiere, som åpnet hver sin luke. Vi har en krokbil, men den er for én krok, og det var ikke aktuelt for oss å bytte ut denne. Så vi tegnet litt og utfordret leverandøren til å få til en type konteiner med det løftesystemet vi så for oss, sier Buran.

Systemet Buran og resten av kollegaene så for seg gikk ut på at to bolter stikker ut fra lukene med en klaff/lem som skyves til side når konteineren løftes. Med boltene stenges den ene luken, mens den andre åpnes. Og når det andre kammeret skal tømmes skyves klaffen til den andre siden så den andre luken åpnes. Leverandøren tok utfordringen og laget en løsning.

– Vi er veldig fornøyde, vi satt og tegnet litt og så ble det nesten sånn vi tegnet, sier Buran og legger til at det var kvalitet- og utviklingssjefen hos IR som foreslo løsningen som til slutt ble valgt.

Spiltkonteineren har to luker på undersiden, som åpnes separat.

Deler med matavfallet

Med en todelt konteiner kunne en av de gamle konteinerne tas ut og den todelte settes ned. Samtidig ville dette bety at fraksjonen som tidligere hadde hatt en hel konteiner alene nå ville få halvparten så stor plass.

– I konteineren for matavfallet hadde vi mest ledig plass. Det er lovpålagt fra fylkeslegen at disse skal tømmes hver 14. dag, sier Buran.

Selskapet anslår at de tidligere har tømt kvartfulle konteinere med matavfall, og ettersom konteineren tømmes så ofte var det fremdeles en god del å gå på før konteineren var i nærheten av full. De bestemte derfor at det var matavfallet som skulle dele konteiner med glass- og metallemballasje. De to fraksjonene ligger helt separat i konteineren og tømmes til forskjellig tid, matavfallet hver 14. dag og glass- og metallemballasje hver 10. uke.

– Når det gjelder glass- og metallemballasje bruker vi en vanlig krokbil. Tømmesystemet er hydraulisk, når du åpner konteineren åpner luken seg veldig rolig så glasset faller skånsomt ned i bilen. Matavfallet hentes med komprimatorbil, sier Buran.

Ny split-konteiner settes på plass.

Gjenbruker konteinere

Innherred renovasjon har allerede satt ut 30 nye split-konteinere, og setter ut 60 stykker til i Levanger og Stjørdal i disse dager. De planlegger også å sette ut 40 konteinere til, så de til sammen vil ha 130 split-konteinere i sitt område.

– Vi kjøper inn nye konteinere, som blir produsert i Sveits og montert på anlegget til Namdal Ressurs i Namsos og i Trondheim. De gamle konteinerne kan vi bruke til andre fraksjoner og de blir plassert på lager. Innen et år er de kjørt ut igjen og brukt i andre borettslag eller sameier, sier Sigurd Dahlen, rådgiver i Innherred renovasjon.

Det er Namdal ressurs som tar seg av selve utskiftingen av konteinerne.

– De har tatt med en krokbil, tømt konteineren som allerede er på plass, og satt inn de nye konteinerne for oss, sier han.

Sigurd Dahlen, rådgiver drift i Innherred renovasjon, forteller at de gamle konteinerne for matavfall, som fjernes for å gi plass til en ny split-konteiner, brukes om igjen til andre fraksjoner.

Kostnadsfordeling

Dahlen anslår at de nye konteinerne med splitløsning koster femti prosent mer enn en standard konteiner.

– Vi har en modell hvor vi dekker ¾ av investeringskostnaden på konteineren og så betales resten over renovasjonsavgiften, sier han.

Dersom borettslaget har plass til en ekstra konteiner foretrekker Innherred renovasjon at de setter inn en ekstra i stedet for å bytte til en split-konteiner. Da må også borettslaget selv betale for graving og betong.

– Da har vi et alternativ i tilfelle det skulle bli aktuelt å dele avfallet i flere fraksjoner senere, sier Buran.

Split-konteineren gjør at borettslaget ikke trenger mer plass til avfallskonteinerne.

Veldig fornøyd

Innherred renovasjon startet med henteordning for glass- og metallemballasje i 2019 og samler nå inn 40 prosent mer glass- og metallemballasje enn tidligere.

– Det er ett år siden vi satte ut første split-konteiner, og nå ringer borettslagene og etterspør dem. Beboerne ønsker dem velkommen og er veldig fornøyd, sier Dahlen.

Andre renovasjonsselskap har også vært interessert i Innherred renovasjons nyskapning.

– Da vi monterte den første konteineren hadde vi besøk av to selskaper til, som stod og filmet. Jeg vil oppfordre andre selskaper til å prøve seg litt fram og tenke litt nytt. Og hvis det er noen som er interessert er det bare å ringe Innherred renovasjon, sier Buran.

– Generelt er det lite feilsortering av glass- og metallemballasje, og etter at vi startet med henteordning har det vært mindre glass- og metallemballasje i restavfallet enn før, sier Øyfrid Sudenius Knudsen, kommunikasjonsrådgiver i Innherred renovasjon.