Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Et løft for materialgjenvinningen

Tross et utfordrende år på mange måter har 2022 gitt et løft for materialgjenvinningen av glassemballasje

Tross et utfordrende år på mange måter har 2022 gitt et løft for materialgjenvinningen av glassemballasje

«Alle» snakker om det og erfarer det, de siste årene har vært annerledes og utfordrende både for bedrifter og privatpersoner. Midt opp i dette opplever vi et løft for materialgjenvinningen av glassemballasje. Det er flere faktorer som spiller sammen og bidrar til dette.

Glassverkene vil spare strøm

Glassverkene bruker stadig mer resirkulert materiale i produksjonen av ny emballasje. Bruken av resirkulert glass bidrar til lavere energiforbruk. Det siste årets energipriser gjør det enda mer lønnsomt å øke andelen resirkulert vare i produksjonen. Som et resultat av dette blir 2022 et rekordår for leveranser av resirkulert glass til produksjon av ny emballasje.

– Dette er meget gledelig! Å øke andelen «bottle to bottle» har vært en viktig del av Sirkels strategi i mange år. Det er kanskje åpenlyst, men vi ønsker at glasset skal gå i sirkel, sier Morten Sundell, adm.dir i Sirkel Glass.

Nordmenn flest har henteordning

I løpet av 2022 har enda flere kommuner innført henteordning for glass-og metallemballasje. I Midt-Norge har nesten alle kommunene i området nå gjennomført overgangen og styrket innsamlingsordningen. Medregnet de bolignære ordningene i storbyene har nå de fleste nordmenn tilbud om henteordning på glass- og metallemballasje.

– Kommunene er i stor grad med på å løfte materialgjenvinningen ved å innføre henteordning. Vi har til gode å se et område som ikke lykkes med å øke innsamlingen av glass- og metallemballasje, og dermed redusere restavfallet, ved overgang til henteordning, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel.

For 2022 ligger det an til en økning på ca 3% i levert glass- og metallemballasje sammenliknet med 2021

 

Ny investeringer på Sirkels anlegg

Også i produksjonen erfarer vi nye rekorder i 2022. Det har aldri blir sortert så mye glass- og metallemballasje i Norge på ett år som i år. I løpet av året har innmatingen i anlegget blitt modifisert med blant annet større og mer effektive magneter. Endringen har ført til bedre materialflyt og bedret HMS for operatørene.

Oppetiden på anlegget blir også stadig bedre og har aldri vært høyere enn i år:

-Jeg vil berømme de ansatte på anlegget. Det er gjort en meget bra innsats gjennom året som har ført til økt oppetid og produksjonsrekord på anlegget. I tillegg har vi klart å øke produktkvaliteten, noe som er avgjørende når vi jobber med materialgjenvinning, sier adm. dir i Sirkel Materialgjenvinning, Per Annar Lilleng.

Bedre utnyttelse av ressursene

Det er ikke bare glass- og metallemballasje som kommer inn til anlegget. Feilsorteringer, som f.eks avfall, batterier og gjenstander som ikke er emballasje, finner dessverre litt for ofte veien til Øra. I disse marginale avfallsstrømmene følger det også med noe glass.

– I samarbeid med leverandørene jobber vi løpende med å redusere avfallsmengden inn til anlegget. Noe feilsortering vil forekomme og vår målsetning er at vi i større grad skal klare å nyttiggjøre oss av alt glasset som kommer inn på anlegget. For å lykkes med det må vi få tak i det glasset som følger med i de marginale sidestrømmene også. Vi har satt i gang et kvalitetsprosjekt for å utrede hvordan vi kan ta ut glass av sidestrømmene og vi begynner å se resultater av dette arbeidet. Materialgjenvinningsgraden for 2022 er den høyeste noensinne, sier Sundell.

Sirkels nye «hjem»

Det er snart ett år siden glassovnen i Studio Sirkel smeltet resirkulert glass for første gang. Internt satt det også fyr på entusiasmen rundt det å smelte og produsere nye produkter av det resirkulerte glasset.

– det er veldig fint å kunne invitere medlemmer, leverandører og andre samarbeidspartnere hjem til Studio Sirkel. Vi opplever at glasset og historien rundt fasinerer de som kommer på besøk. Forhåpentligvis øker også tilliten og motivasjonen for å ta vare på enda mer av glassemballasjen, sier Gunhild Solberg, markeds- og kommunikasjonssjef i Sirkel.

Bevaringskraft

Sirkels oppgave er å bevare det resirkulerte glasset på best mulig måte slik at det kan materialgjenvinnes.

– vi kaller det bevaringskraft, og det er fantastisk at vi i samarbeid med  hele verdisirkelen har gått noen nye steg for å økt materialgjenvinngen av glassemballasje. Sammen er vi en god sirkel, avslutter Sundell.