Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Samarbeid mellom produsenter og det offentlige = 95%!

Stadig mer glassemballasje blir samlet inn og materialgjenvunnet. Fra 1. juli 2020 er godkjent returgrad for drikkevareemballasje i glass 95 %.

Samarbeid mellom produsenter og det offentlige = 95%!

I starten av juni 2020 kom den gode nyheten fra myndighetene. Returgraden på drikkevareemballasje i glass har økt til 95 %. Dette betyr at enda mer glassemballasje blir materialgjenvunnet til nye produkter noe som er hele grunnlaget for Sirkels virksomhet. Vi jobber for at all glassemballasje skal samles inn og bli med videre i verdisirkelen.

Resultatet er et oppmuntrende bevis på at langsiktig samarbeid mellom produsenter og offentlige -og private renovasjonsselskaper kan gi fantastiske resultater når alle bidrar til å nå målet om økt materialgjenvinning.

Mer innbyggervennlig innsamling

Kommunene og de kommunale renovasjonsselskapene har i de senere årene lagt til rette for mer innbyggervennlig innsamling ved at flere og flere tilbyr henteordning av glass- og metallemballasje. Fredrikstad kommune er en av mange kommuner som har innført henteordning for glass- og metallemballasje til sine innbyggere.

-Det er gledelig at stadig mer av glassemballasjen blir samlet inn og materialgjenvunnet, sier Marianne Holen, Etatssjef for vann, avløp og renovasjon i Fredrikstad kommune. Vi har en tydelig bestilling om økt materialgjenvinning både fra europeiske og nasjonale myndigheter i årene som kommer. Godt samarbeid mellom produsenter og det offentlige er avgjørende for å få dette til. Retursystemet for glass- og metallemballasje er et godt eksempel på dette, fortsetter Holen.

Det er nå over 1,2 millioner hentepunkt for glass- og metallemballasje spredt over hele landet, det gir en helt unik tilgjengelighet. Overgangen til henteordning har gitt meget gode resultater i form av økt innsamlet mengde. Over 50 % av Norges innbyggere har tilbud om henteordning,

Marianne Holen, etatssjef i Fredrikstad kommune er fornøyd med det nye gjenvinningsanlegget i Fredrikstad

Sikrer kapasitet og kvalitet

Produsentene på sin side har investert i et toppmoderne gjenvinningsanlegg i Fredrikstad som sikrer at det er kapasitet til å foredle glass- og metallemballasjen til gode og ettertraktede råvarer i mange år fremover.

-På vegne av produsentene er vi stolte av valget vi gjorde for 30 år siden om å bygge et behandlingsanlegg for glassemballasje i Norge, og at våre eiere fulgte dette opp ved å investere i det nye anlegget på Øra i Fredrikstad som nå står ferdig, sier Morten Sundell, administrerende direktør i Sirkel Glass.

Folket gjør en fantastisk innsats

Vi må heller ikke glemme innbyggerne som hver dag gjør den viktige jobben med å sørge for å holde glassemballasjen i verdisirkelen.

-At man kan få til et så godt resultat i et innsamlingssystem som er avhengig av så mange aktører er rett og slett fantastisk, sier Morten Sundell. Vi har ikke tenkt å gi oss med dette! Sammen med renovasjonsselskapene skal vi fortsette arbeidet med å øke returen av glass- og metallemballasje.

Morten Sundell viser frem førsteklasses glassråvare.

Fortsette det gode samarbeidet

I løpet av 2021 og i årene fremover vil enda flere kommuner rulle ut henteordninger noe som gjør at innsamlingsgraden på glassemballasje kan øke ytterligere.

– En returprosent på 95 % sier oss at vi har tatt ut mye av potensiale når det gjelder drikkevareemballasje i glass, men det er fremdeles en del potensiale fra annen glassemballasje, sier Jacob Smith, direktør for innsamling og gjenvinning i Sirkel Glass. Vi ser frem til å fortsette det gode samarbeidet med renovasjonsselskapene i årene fremover.