Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

Drikkevareemballasje i glass – 95 % returandel og avgiftsfritak for miljøavgift

Fra 1. juli bortfaller miljøavgiften på drikkevarer i glassemballasje

Avgiftsfritak for glassemballasje

Fra 1. juli 2020 er godkjent returandel for drikkevareemballasje i glass 95 %. Det innebærer avgiftsfritak for miljøavgift for alle våre medlemmer som setter drikkevareemballasje i glass ut på det norske markedet.

Miljøavgiften på glassemballasje er i utgangpunktet 5,99 kr per enhet. Ved medlemskap i Sirkel Glass AS (via Grønt Punkt Norge) har avgiften blitt redusert til 41,9 øre med bakgrunn i en godkjent returgrad på 93 % de senere årene. Miljøavgiften faller nå bort, noe som tilsvarer ca 90 mill. i avgiftslettelse for våre medlemmer. Grunnavgiften er uendret.

Langsiktig arbeid

Denne fantastiske returgraden er et resultat av langsiktig arbeid på vegne av våre eiere og medlemmer. Sirkels hovedformål er å legge til rette for at all glassemballasje i Norge blir innsamlet og videre-prosessert på en bærekraftig måte. Det har vært en langsiktig strategi å investere i behandlingskapasitet for glass- og metallemballasje i Norge. Det første anlegget sto ferdig i 1992 i Fredrikstad. På grunn av en kraftig økning i innkomne varer og stadig høyere kvalitetskrav er det nå bygget et toppmoderne gjenvinningsanlegg for glass- og metallemballasje som sto ferdig i desember 2019. Anlegget sikrer at det er kapasitet til å foredle glass- og metallemballasje til gode og ettertraktede råvarer i mange år fremover. Det skaper forutsigbarhet for alle aktører i verdisirkelen.

Sirkels nye anlegg på Øra er Europas mest avanserte anlegg for glass- og metallemballasje

Mer innbyggervennlig innsamling

De kommunale renovasjonsselskapene har bidratt sterkt til den høye returprosenten ved å innføre mer innbyggervennlige innsamlingsløsninger. I de senere årene har stadig flere kommuner gått over til henteordning for glass- og metallemballasje. Per nå har over 50 % av Norges innbyggere dette tilbudet og stadig flere planlegger overgang til denne ordningen. Innsamlet mengde har økt med ca. 33 % i perioden 2014-2019.

Kan gjenvinnes i det uendelige

Glassemballasje er som skapt for gjenvinning, i en farget glassflaske er det i gjennomsnitt 80 % resirkulert glass. Glassemballasje kan gjenvinnes i det uendelige uten å tape verdi og kan sies å være selve symbolet på sirkulær emballasje.

Vårt mål er at alle våre medlemmer stolt kan sette glassemballasje på markedet med visshet om at den blir ivaretatt på en bærekraftig måte.

Innspill eller spørsmål?

Ikke nøl med å ta kontakt!

Gunhild Solberg

Markeds- og kommunikasjonssjef970 14 128gunhild.solberg"at"sirkel.no

Jacob Smith

Direktør innsamling og gjenvinning970 31 823jacob.smith"at"sirkel.no