Angle right Facebook LinkedIn YouTube Clear input content Loupe Loupe

– Glass er å foretrekke som emballasje for vin

Ølflaske, vinflaske og spritflaske. Rundt halvparten av alkoholen vi drikker kommer på glass. I fjor solgte Vinmonopolet over 80 millioner liter drikkevarer. Derfor er de opptatt av å tenke miljø i alt fra produktutvikling til distribusjon.

– Det er klart det er viktig for Vinmonopolet at glass gjenvinnes, sier miljøsjef Frank Lein i Vinmonopolet.

De har distribuert alkoholholdige drikkevarer til det norske folk siden 1922. Det har gitt dem bred erfaring, men også et ansvar for at salg og distribusjon fungerer optimalt.

Miljøsmarte løsninger

De siste årene har fokuset på klimavennlige løsninger økt. Problemet med plast i naturen er økende og flere ønsker å finne gode miljøvennlige løsninger. Vinmonopolet ønsker at produktene de selger i hovedsak skal basere seg på miljøsmarte løsninger.

– Vi er opptatt av at flest mulig av våre forpakninger skal være miljøsmarte. Det innebærer blant annet at vi oppfordrer leverandørene og produsentene våre til produktutvikling. Store deler av bransjen har historisk sett brukt mer emballasje enn nødvendig, forteller Lein.

For eksempel tenkte nok leverandørene til Vinmonopolet tidligere at kunden av ulike grunner ønsket store og tunge flasker. Noe som etterlater et større miljøavtrykk enn lette glassflasker.

– Tanken var at store tunge flasker var vanskeligere å knuse. Samtidig trodde man at kunden så på tunge flasker som et kvalitetstegn. I senere tid har vi gjennomført undersøkelser som viser at dette ikke stemmer, sier Lein.

Også føringene Vinmonopolet legger på produsentene har endret seg.

– Når vi sender ut tilbud til produsenter for å få inn varer i lanseringsplanen vår, kan produsentene nå i større grad levere varen i den miljøsmarte emballasje de ønsker. Tidligere spesifiserte vi ofte at produktene måtte leveres på for eksempel glass, sier Lein.

42 millioner liter på glass

Av drikkevarene Vinmonopolet selger hvert år kommer over halvparten på glass.

– Av de 80,5 millioner literne drikkevarer vi selger hvert år er det snaue 42 millioner som kommer på glass. Så glass betyr mye for oss. Det er det ingen tvil om, fremholder Lein.

Han peker på at hovedgrunnen til det er at mange produkter holder bedre på kvaliteten om de tappes på glass.

– Glass som emballasje slipper inn lite luft og holder derfor godt på kvaliteten på produktene. For vin som skal lagres i mange år er glass helt klart å foretrekke som emballasje. Dessuten er det fortsatt mange kunder som forventer at vin skal komme på glass, sier Lein.

– Vi oppfordrer derimot leverandørene til å levere disse varene på lettere glassflasker enn de har gjort tidligere.

Glassflasker har vært en sentral del av sortimentet til Vinmonopolet helt siden etableringen i 1922.

– Vi har flere produkter på glass nå enn før. Men prosentandelen er antakelig mindre. Rett og slett fordi vi generelt har utvidet sortimentet, forteller miljøsjefen.

Skal den være rød eller brun? Drikkes fra glassflaske eller ikke? Julen er her, og da diskuteres det julebrus.

Mye importert glass

Som følge av at hoveddelen av sortimentet til Vinmonopolet er importert, er det også vanskelig å tallfeste hvor mye av glassemballasjen deres som er gjenvunnet.

– Vi vet ikke hvor stor del av glasset i produktene våre som er resirkulert, opplyser Lein.

Han roser Sirkel for jobben de gjør med å samle inn og gjenvinne glass i Norge.

–Innsamlingsordningen, som glass- og metallindustrien har håndtert i mange år, har fungert kjempebra. Det er imponerende at man lykkes med å samle inn så mye som 93 prosent av alt glass brukt til drikkevareemballasje.

– Vi har diskutert om vi skal ha med informasjon om dette i kommunikasjonsplanen vår for neste år. Noe som opplyser kundene våre om at veldig mye glass gjenvinnes, avslutter Lein.

Vinmonopolets miljøsatsing

  • Vinmonopolet satser mer på lettvektemballasje som lettere glassflasker, PET-flasker, «stående poser», aluminium og kartong.
  • Felles for lettvektsemballasjen er at de skal veie under 420 gram per 0,75 liter.
  • I første halvår av 2018 ble nye svakvin-produkter som kostet under 150 kroner på Vinmonopolet levert i miljøsmart emballasje.