Hvorfor bruke glass -og metallemballasje?

Hvorfor velge glass og metall som emballasje?

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige, og er en av de mest miljøvennlige materialene som finnes. Resirkulert glass og metall i vareproduksjonen, gir både økonomiske og miljømessige fordeler for bedriften.

Lavere energikostnader

Bruk av resirkulert råstoff fører til mindre bruk av ressurser og energi. Ved å for eksempel bruke resirkulert aluminium, bruker man bare 5% av energien man ville brukt for å lage nytt aluminium. I glassemballasje er det en meget høy andel resirkulert materiale, noe som reduserer forbruket av energi i produksjonen.

Økt matsikkerhet

Bruk av glassemballasje gir 100 % matsikkerhet. Glass er et inert materiale, det betyr null migrasjon fra emballasjen til innholdet. Glassets konserveringsegenskaper gjør at man kan ha mindre sukker og konserveringsmidler i produktene og dermed gi renere mat til folket. Det er ingen tilfeldighet at barnemat er på glass!

Ingen trussel for miljøet

Glass- og metallemballasje er ingen vesentlig bidragsyter når det gjelder den store utfordringen verden står ovenfor med marin forsøpling. Hvert år ender flere ti-talls millioner plastflasker og andre plastprodukter i havet bare i Norge, og plastforsøplingen utgjør en av de største miljøutfordringene for oss som klode. Glass- og metallemballasje utgjør ikke en trussel for miljøet, slik som annen emballasje gjør.

Bedre omdømme

Gjenvinning letter presset på jordas begrensede ressurser, og sørger for bedre utnyttelse av ressursene som er i omløp. Glass- og metallemballasje er suverene når det kommer til materialgjenvinning. F.eks er det i gjennomsnitt 90% resirkulert glass i en grønn glassflaske!

Det er et meget godt fungerende system for gjenvinning av glass- og metallemballasje i Norge og Europa. I Norge blir 95 % av all drikkevareemballasje materialgjenvunnet! Det innebærer avgiftsfritak for drikkevareemballasje i glass. Det er ingen andre materialslag som kan måle seg med dette.

Bruker du emballasje som kan materialgjenvinnes, blir du en bidragsyter til bærekraft også i øvrig industri. For mange bedrifter er resirkulert emballasje en enkel måte å få et mer bærekraftig omdømme på – gjennom et tydelig og håndfast bevis for miljøansvar.

Les mer om hva som skjer med emballasjen her