Hvorfor bruke glass -og metallemballasje?

Hvorfor velge glass- og metallemballasje?

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige, og er en av de mest miljøvennlige materialene som finnes. Resirkulert glass og metall i vareproduksjonen, gir både økonomiske og miljømessige fordeler for bedriften.

Lavere energikostnader

Bruk av resirkulert råstoff fører til mindre bruk av ressurser og energi. Ved å for eksempel bruke resirkulert aluminium, bruker man bare 5% av energien man ville brukt for å lage nytt aluminium.

Økt matsikkerhet

Noen typer matemballasje kan inneholde helse- og miljøskadelige stoffer. Glass er et iert materiale, det betyr null migrasjon fra emballasjen til innholdet. Konserveringsegenskapene ved glassemballasje gjør også at man kan ha mindre konserveringsmidler i produktene og gi renere mat til folket. Det er ingen tilfeldighet at barnemat er på glass!

Bedre omdømme

Gjenvinning letter presset på jordas begrensede ressurser, og sørger for bedre utnyttelse av ressursene som er i omløp. Bruker du emballasje som kan materialgjenvinnes, blir du en bidragsyter til bærekraft også i øvrig industri. For mange bedrifter er resirkulert emballasje en enkel måte å få et mer bærekraftig omdømme på – gjennom et tydelig og håndfast bevis for miljøansvar.