Hvorfor bruke glass -og metallemballasje?

Hvorfor velge glass og metall som emballasje?

Glass- og metallemballasje kan gjenvinnes i det uendelige. Resirkulert glass og metall i vareproduksjonen, gir både økonomiske og miljømessige fordeler for bedriften.

Lavere energikostnader

Bruk av resirkulert råstoff fører til mindre bruk av ressurser og energi. Ved å for eksempel bruke resirkulert aluminium, bruker man bare 5% av energien man ville brukt for å lage nytt aluminium. I glassemballasje er det en meget høy andel resirkulert materiale, noe som reduserer forbruket av energi i produksjonen.

Økt matsikkerhet

Bruk av glassemballasje gir matsikkerhet. Glass er et inert materiale, det betyr at det ikke migrerer stoffer fra emballasjen til innholdet. Glassets konserveringsegenskaper gjør at man kan ha mindre sukker og konserveringsmidler i produktene og dermed gi renere mat til folket. Det er ingen tilfeldighet at barnemat er på glass!

Ingen trussel for miljøet

Glass- og metallemballasje er ingen vesentlig bidragsyter når det gjelder den store utfordringen verden står ovenfor med marin forsøpling. I 2022 utgjorde glass kun 1 % av alle registrerte funn av forsøpling i Norge (Rydderapporten, Hold Norge Rent).

Bedre omdømme

Gjenvinning letter presset på jordas begrensede ressurser, og sørger for bedre utnyttelse av ressursene som er i omløp. Glass- og metallemballasje er suverene når det kommer til materialgjenvinning. F.eks er det i gjennomsnitt 90% resirkulert glass i en grønn glassflaske!

Det er et meget godt fungerende system for gjenvinning av glass- og metallemballasje i Norge og Europa. I Norge blir 95 % av all drikkevareemballasje materialgjenvunnet! Det innebærer avgiftsfritak for drikkevareemballasje i glass.

Bruker du emballasje som kan materialgjenvinnes, blir du en bidragsyter til bærekraft også i øvrig industri. For mange bedrifter er resirkulert emballasje en måte å få et mer bærekraftig omdømme på – gjennom et tydelig og håndfast bevis for miljøansvar.

Les mer om hva som skjer med emballasjen her